Extra baggerschip vaargeul Ameland-Holwert

Vanaf 27 februari 2023 zet Rijkswaterstaat een extra baggerschip in op de vaargeul Ameland – Holwert. Dit vergroot de baggercapaciteit. Daarnaast wordt de vaarwegmarkering nu wekelijks aangepast aan de actuele situatie. Dit zijn de twee belangrijkste maatregelen die Rijkswaterstaat op korte termijn zegt kunnen realiseren. Rijkswaterstaat neemt deze aanvullende maatregelen, omdat rederij Wagenborg zich recent genoodzaakt zag om afvaarten te schrappen bij laagwater.
Ondanks deze inspanningen is het met het huidige baggermateriaal steeds moeilijker om de streefdiepte van de geul aan te houden. Dit komt door de zogenaamde verlanding, een natuurlijk proces waarbij sediment uit het water wordt afgezet op de bodem van de Waddenzee. Hierdoor stijgt de bodem en worden de wadgeulen steeds moeilijker bevaarbaar. Ondanks dat de zeespiegel stijgt, verwacht Rijkswaterstaat dat de verlanding zich de komende decennia zal voortzetten.

De vaargeul Ameland – Holwert kent al langer problemen. Daarom zijn er al diverse maatregelen genomen, zoals bochtafsnijdingen, onderzoek en optimalisatieslagen. Om Ameland op de lange termijn betrouwbaar en duurzaam bereikbaar te houden, voert het zogenaamde Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030 uit. Het eindresultaat van het onderzoek is een advies aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het advies gaat over een verdere aanpak van het probleem. Rijkswaterstaat wil het onderzoek in het najaar van 2023 afronden.

Foto: Rijkswaterstaat

Meer bij Rijkswaterstaat>