Experimenteren met autonoom varen op de TU Delft Campus

Maandag 18 maart is het Researchlab Autonomous Shipping (RAS) op The Green Village bij de TU Delft geopend. Dit nieuwe researchlab biedt een natuurlijke buitenruimte voor experimenten met autonoom varen en is een ontmoetingsplek voor alle partijen die bij de ontwikkeling van autonoom varen betrokken zijn. Smart Shipping stimuleert het slimmer, veiliger en efficiënter varen. Autonoom varen kan volgens de betrokken partijen bijdragen aan een effectiever gebruik van de infrastructuur, een hogere veiligheid, een vermindering van brandstofverbruik en emissies en een grotere inzetbaarheid van schepen en verlaging van kosten.

Proeftuin
De Provincie Zuid-Holland ondersteunt het RAS middels subsidie, helpt mee in het verlenen van ontheffing om in het echt te experimenteren op de provinciale vaarwegen en zorgt  voor passende wet- en regelgeving. Nu zijn er bijvoorbeeld nog strikte eisen voor het aantal bemanningsleden per type schip en veiligheidssystemen. Doel is om de infrastructuur technisch en juridisch geschikt te maken voor de toekomst. In het voortraject was de provincie actief als kwartiermaker. Het RAS wordt gecombineerd met het reeds bestaande Researchlab Automated Driving Delft (RADD), zodat autonoom rijden en varen actief worden verbonden.

Over het Researchlab Autonomous Shipping (RAS)
Om tot een versnelling te komen van de toepassingen van Smart Shipping in Nederland moet de hele keten goed georganiseerd zijn, van wetenschap tot aan de markt. Een belangrijke focus zal de komende jaren dan ook liggen op het formuleren van een gezamenlijke onderzoeksagenda door overheid, wetenschap en bedrijfsleven teneinde nieuwe technologieën snel tot de markt te laten doordringen. Zo kunnen de hieraan verbonden maatschappelijke kansen – duurzaam en efficiënt vervoer over water, veiligheid, digitalisering, economische groei, bereikbaarheid en werkgelegenheid – worden benut. In de nieuwe test- en leeromgeving zullen de RAS-partners aan de slag gaan met concrete thema’s zoals het autonoom passeren van bruggen en sluizen, autonoom aanleggen en wegvaren, met meerdere (autonoom en niet-autonome) schepen varen, platooning en de invloed op CO2-reductie. Initiatiefnemers van het RAS zijn TU Delft, de Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Delft.

Meer bij de TUDelft>