Europees project voor waterveiligheid goedgekeurd


(Foto: Interreg-project Flash Flood Breaker/Provincie Limburg)

4 december 2023 – Eind november werd bekend dat het Interreg-project Flash Flood Breaker is goedgekeurd door Interreg North-West Europe. In het project gaan dertien partners uit Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk samen werken aan het bestrijden van hoogwater en het vergroten van de waterveiligheid. De projectleiding is in handen van het Emschergenossenschaft, een grote waterbeheerder in het Duitse Ruhrgebied. Met de goedkeuring ontvangt het project 6 miljoen euro Europese middelen. Begin 2024 gaat het project, dat een looptijd kent van drie jaar, van start.
In het project wordt door alle partners gewerkt aan het beter voorbereiden van burgers en bedrijven, onder andere door de opzet van specifieke voorlichtingscampagnes, het maken van een overzicht van mogelijke maatregelen die door burgers genomen kunnen worden en het verbeteren van de hoogwater voorspellingen. Kennis en ervaringen worden gedeeld, zodat de instrumenten die worden ontwikkeld, internationaal kunnen worden ingezet.
Een van de partners in dit project is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL).
Dit programma is opgericht naar aanleiding van de watercrisis in 2021. In WRL werken Provincie Limburg, Waterschap Limburg, alle 31 Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan waterveiligheid. Dit gebeurt door het versterken van het watersysteem, het optimaliseren van de ruimtelijke inrichting en het beter voorbereiden (en het tijdig waarschuwen) van bewoners, bedrijven en instellingen.

Meer bij Provincie Limburg>