Europa wil tempo maken voor marktintroductie zelfrijdend vervoer

14 april 2016 – Europa gaat intensief samenwerken om een vlotte introductie van de zelfrijdende voertuigen mogelijk te maken. Doel  is om in 2019 klaar te zijn voor de verdere uitrol van zelfrijdende voertuigen die met elkaar en de infrastructuur kunnen communiceren. Dat meldt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op haar website.

De lidstaten gaan samen belemmeringen voor zelfrijdend vervoer wegnemen. Nationale regels voor verkeer en vervoer worden afgestemd en er komt een gecoördineerde inzet op digitale communicatie zodat auto’s in Europa overal goed met elkaar en met de weginfrastructuur kunnen ‘praten’. Daarnaast zetten de landen in op grensoverschrijdende testen zodat op basis van de praktijkervaringen de juiste stappen kunnen worden gezet om de ontwikkelingen te ondersteunen.

Met de zogenaamde Declaration of Amsterdam hebben de Europese transportministers op 14 april in Amsterdam  hun steun toegezegd voor het mogelijk maken van alle vormen van zelfrijdende voertuigen. Ze slaan de handen ineen om samen met de Europese auto-industrie en de toeleverende (ICT) industrie over drie jaar klaar te zijn voor zelfrijdend vervoer. Aan de vergadering in Amsterdam nam ook een vertegenwoordiger van de Europese autofabrikanten deel.

Meer op de website van het ministerie van I&M>