EU-subsidie voor Nederlandse infrastructuur

15 juli 2015 – De Europese Commissie heeft TEN-T gelden definitief goedgekeurd. Daarmee komt voor Nederland € 60 miljoen beschikbaar voor de verlegging van het spoor van en naar de Maasvlakte, € 48 miljoen voor het Kanaal Gent-Terneuzen, € 11 miljoen voor de nieuwe Zeesluis IJmuiden, € 8 miljoen voor de grensoverschrijdende spoorverbinding Groningen-Bremen en € 21 miljoen voor verduurzaming van de binnenvaart via een doorbraak van LNG als brandstof voor binnenvaartschepen.

Het comité van het EU-Infrastructuurfonds Connecting Europe Facility – Transport heeft eerder unaniem ingestemd met de voorstellen hiertoe van de Europese Commissie. In totaal is over alle EU-lidstaten € 13,1 miljard verdeeld. Met deze goedkeuring is de toewijzing van deze zogenoemde TEN-T-gelden definitief. Met dit geld wil de Europese Unie de transportcorridors tussen de verschillende lidstaten versterken, en knelpunten en technische problemen wegnemen. Ook wordt geïnvesteerd in een groene en slimme transportsector.

Er werden bij de Europese Commissie 700 subsidieaanvragen ingediend. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag was driemaal zo groot als het beschikbare budget. 276 projecten krijgen een subsidie, waaronder ruim 30 Nederlandse projecten en grensoverstijgende projecten die Nederland samen met andere landen uitvoert. Ook profiteert Nederland van projecten die buurlanden met behulp van de toegewezen TEN-T-gelden kunnen ontwikkelen.

Bron: RVO>