ERTMS: vijf ingenieursbureaus aan de slag op drie corridors

ProRail heeft op 29 augustus de ingenieursdiensten voor het ontwerp van drie ERTMS-corridors definitief gegund. ProRail vormt voor dit doel een Kennisalliantie met de vijf ingenieursbureaus Arcadis, Movares, Nexus Rail, Royal HaskoningDHV en Sweco. De corridors zijn de Noordelijke lijnen (ENL), Hanzelijn – Lelystad (EHL) en Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (ESAAL).

ERTMS is het toekomstige digitale treinbeveiligingssysteem voor het Nederlandse spoor en vervangt ATB, het huidige analoge beveiligingssysteem. Met ERTMS kunnen treinen makkelijker de grens over en het vergroot de betrouwbaarheid, punctualiteit en veiligheid.

De gunning behelst de ingenieursdiensten voor het volledige engineeringstraject. Van het opstellen van het ontwerp tot en met het testen en de indienststelling. Alles wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een aantoonbaar veilig werkend ERTMS-systeem.

Op de drie genoemde corridors gaat ProRail samenwerken in een Kennisalliantie, net als op het baanvak Kijfhoek – Belgische grens. De Kennisalliantie vergemakkelijkt uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende projecten: tussen de ingenieursbureaus onderling én met ProRail.

Het is volgens ProRail ook een platform om de kennis van systeemleverancier Thales over te dragen. Zo kunnen genoemde ingenieursbureaus zo snel mogelijk alle engineeringsdiensten zelfstandig uitvoeren. Een belangrijke voorwaarde voor de snelle realisatie van het programma ERTMS en de landelijke uitrol.

Vanwege de vereiste kennisoverdracht en de complexe planning is gekozen voor een gecombineerde aanbesteding van ENL, EHL en ESAAL. Dit maakt het mogelijk om delen van verschillende projecten te combineren in één perceel. Daardoor is er een goede aansluiting op de bestaande capaciteit van de ingenieursbureaus en een basis om hun capaciteit uit te breiden.

De verschillende percelen zijn als volgt gegund:

Arcadis: deelcorridor Harlingen Haven – Leeuwarden, emplacement Leeuwarden en deelcorridor Amsterdam Muiderpoort – Weesp – Hilversum

Movares: deelcorridor Almere Oostvaarders – Lelystad opstelterrein (incl. het opstelterrein) en deelcorridor Hoofddorp – Schiphol – Diemen

Nexus Rail: deelcorridor Leeuwarden – Stavoren en deelcorridor Leeuwarden – Groningen

Royal HaskoningDHV: deelcorridor Lelystad opstelterrein – Hattemerbroek aansluiting en deelcorridor Weesp – Almere Oostvaarders

Sweco: deelcorridor Groningen – Roodeschool/Delfzijl, deelcorridor Groningen – Nieuwschans/Veendam en emplacement Groningen.

In alle projecten (inclusief Kijfhoek-Belgische grens) wordt het nieuwste ERTMS-systeem voor het eerst in Nederland toegepast. Dit systeem is in ontwikkeling terwijl de ingenieursbureaus al met het ontwerp van baanvakken bezig zijn.

Meer bij ProRail>