Eindfase SmartBrick voltooid

Met een eindpresentatie en onderzoeksrapport heeft Althen samen met drie andere bedrijven onlangs de laatste fase van de door de Gemeente Amsterdam en RVO ondernemend Nederland uitgegeven SBIR oproep (Small Business Innovation Research) afgerond.De vier bedrijven waren als laatste overgebleven van totaal 43 inzendingen. Althen is er in deze fase, die van juli 2021 tot juni 2022 liep, in geslaagd om SmartBrick te ontwikkelen tot volwassen eindproduct. Ondersteund door data van vele diverse metingen en ook de data van de Proefbelasting Overamstel blijkt SmartBrick in staat zeer kleine, significante bewegingen te detecteren. Hiermee kan SmartBrick worden ingezet als eerstelijns-detectiesysteem op kade- en brugfalen.
In juli 2020 nodigde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemend Nederland in samenwerking met Gemeente Amsterdam partijen uit om een voorstel in te dienen voor innovatieve oplossingen, anders dan tachymetrie en waterpassing, die bijdragen aan de monitoring van bruggen en kademuren in Amsterdam (NB1). Althen won in zowel de eerste als tweede fase met het SmartBrick concept. Begin juli 2021 startte de derde eindfase, waarin Althen en drie andere winnaars hun innovatieve oplossingen voor het monitoren van bruggen en kademuren in Amsterdam doorontwikkelden in een real life pilot van één jaar.

Het project van Sensar betreft het inzichtelijk maken van vervormingen aan bruggen en kademuren met satelietdata. Iv-Infra lokaliseert vervormingen van objecten vanaf het water met een 3D-laserscan. Het project van het Delftse Villari behelst het meten van scheuren in staalconstructies met draadloze sensoren. Althen ontwikkelt SmartBrick, een speciale sensoroplossing zonder gateway en voeding, die minimaal vijf jaar zonder onderhoud de constructieve staat van kademuren en bruggen in Amsterdam online kan monitoren.
SmartBrick is een schaalbare, easy-to-implement slimme sensor welke vroege detectie van mogelijk falen van kademuren en bruggen efficiënter, sneller, nauwkeuriger en goedkoper maakt.  Ondersteund door data van de metingen bij de Proefplaatsing Overamstel, praktijktesten op meer dan twintig locaties in Amsterdam, handmatige metingen van inclinatie bij rakken, en theoretische simulaties heeft Althen onderzocht hoe deze inclinatie het falen van kades en bruggen kan waarschuwen. In deze eindfase van de SBIR is het product daadwerkelijk gerealiseerd: Begin 2022 is een volledig werkende oplossing gepresenteerd, zowel wat betreft hardware alsook het benodigde data dashboard, de installatie en onderhoudsprotocollen, capaciteit voor seriematige productie en bewezen onderbouwing voor voorspellende waarde op constructief falen van bruggen en kademuren.

Foto: Althen Sensors/YouTube

Meer bij Althen>