Efficiënt rekenen aan oprukkend zout grondwater

23 augustus 2013 – De TU Delft heeft, in samenwerking met adviesbureau Artesia en de Geologische Dienst van de Verenigde Staten (USGS), een nieuw computerprogramma ontwikkeld voor het voorspellen van zeewaterintrusie in het grondwater.
Zeewaterintrusie ontstaat door polderbemalingen en door grondwaterwinning op het land. Het binnendringende zoute grondwater vormt een bedreiging voor de watervoorziening in vooral de kustgebieden. Het nieuwe programma kan intrusie voorspellen en maatregelen doorrekenen om intrusie te voorkomen.
Grote delen van de wereldbevolking zijn voor hun drinkwater afhankelijk van grondwater dat via putten uit de grond wordt gepompt. In kustgebieden of op grote diepte dreigt het gevaar dat door het oppompen ook zout water via de ondergrond in de put getrokken wordt waardoor het grondwater niet meer drinkbaar is. Dit verschijnsel heet zeewaterintrusie en is op veel plaatsen in de wereld een serieus probleem omdat er vaak geen andere drinkwaterbron voorhanden is. Delta gebieden vormen ook belangrijke agrarische productiegronden. Ook voor die gebieden dreigt verzilting als gevolg van inpoldering en daarmee gepaard gaande bodemdaling. Een uitgekiend beheer van het zoete grondwater in kustgebieden is dan ook cruciaal voor een duurzame watervoorziening.
Het nieuwe computermodel van de TU Delft, met de naam SWI2, speelt een belangrijke rol bij dit beheer. Het model is geïmplementeerd in MODFLOW2005, het meest gebruikte computerprogramma voor grondwatermodellering ter wereld. Toepassing van SWI2 maakt het mogelijk om binnen MODFLOW onderscheid te maken tussen zoet en zout grondwater. Het model kan op een efficiënte manier en op grote schaal berekenen wanneer intrusie plaatsvindt en hoe het kan worden voorkomen. In Amerika is SWI2 al succesvol toegepast in de staten Florida en Massachusetts. In Nederland wordt SWI2 inmiddels op verschillende plaatsen toegepast zoals op Terschelling. 

Bron: TU Delft>