Eerste zand voor laatste Zwakke Schakel

4 maart 2014 – Tientallen mensen keken op de dijk bij Camperduin hoe de sleephopperzuigers Shoreway, Volvox Olympia en HAM 317 het eerste zand vlak voor de kust op de vooroever spoten.
De aannemerscombinatie Van Oord – Boskalis werkt tot eind 2015 hard aan het versterken van de kust ter hoogte van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Met de sleephopperzuigers brengen ze ruim 30 miljoen m3 zand aan. Met dit zand maken ze een sterke vooroever onder water, duinen en een strand.
De komende maanden zijn de schepen bezig de sterke vooroever aan te brengen. In juni begint het opspuiten van het strand. Eind 2015 moet de kust weer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. De versterking van deze laatste Zwakke Schakel in de kust wordt uitgevoerd in het kader van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. In opdracht van Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in nauwe samenwerking met Provincie Noord-Holland.

Bron: Rijkswaterstaat>