Eerste stort onderwaterbeton op A24 Blankenburgverbinding

Op 9 juli is het eerste onderwaterbeton van de Maasdeltatunnel op het project A24 Blankenburgverbinding gestort. Het beton wordt in één van de diepste bouwkuipen van het project gestort, maar liefst 29 meter onder NAP. In totaal gaat het om ongeveer 6000 m3 beton. Dat duurt naar verwachting zo’n 80 uur.
Ter voorbereiding op deze mijlpaal is grind gestort in een profiel van 1:5, ankerpalen ingemeten met multibeam en wapeningskorven afgezonken onder lastige omstandigheden. Nadat de stort heeft plaatsgevonden, wordt er verder gewerkt aan het betonwerk waarop in een latere fase één van de zinkelementen van de Maasdeltatunnel zal aansluiten.

A24 Blankenburgverbinding is een vier kilometer lange aaneenschakeling van civieltechnische constructies. In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert Ballast Nedam dit samen met consortiumpartners DEME en Macquarie Capital. De opdracht omvat het ontwerp, de aanleg, 20 jaar onderhoud, én de hele financiering van circa een miljard euro. Met onder meer twee knooppunten, een landtunnel en een tunnel onder rivier het Scheur wordt de bereikbaarheid van de regio Rotterdam verbeterd en de groei van de economie gestimuleerd.

BallastNedam>