Eerste onderwater Slip Joint fundatie

Van Oord heeft met succes de Slip Joint fundatie bij het Borssele V windpark geïnstalleerd. Het is volgens het bedrijf de eerste keer ter wereld dat een onderwater Slip Joint fundatie wordt geïnstalleerd bij een offshore-windturbine op volledig commerciële basis. Offshore installatieschip Aeolus plaatste de revolutionaire fundatie op op 25 april op het offshore ‘innovatiekavel’ Borssele V.
Van Oord ontwikkelde het systeem in nauwe samenwerking met een aantal technologie partners. Het ontwerp en productie van de Slip Joint fundering is door DNVGL in het najaar van 2019 gecertificeerd en door MottMcDonald beoordeeld op bankability aspecten. Het Borssele V project bestaat uit twee windturbines van elk 9,5 MW, waarbij Van Oord verantwoordelijkheid draagt voor de volledige Balance of Plant scope van de constructie van het windpark.

De Slip Joint fundatie
De Slip Joint is een alternatieve verbinding tussen fundatie elementen, een monopile en een transition piece. De Slip Joint bestaat uit twee conische elementen die over elkaar worden geschoven. Het principe van de Slip Joint berust op wrijving, waarbij het gewicht zorgt voor stevigheid en stabiliteit. De installatie vindt plaats doordat de fundatie-elementen van de windturbine over de monopile worden geschoven. Hierbij hoeven geen voegmiddel of bouten meer te worden gebruikt. In tegenstelling tot gangbare oplossingen biedt de Slip Joint-oplossing de mogelijkheid tot een onderwater verbinding, waardoor een meer gebalanceerde gewichtsverdeling tussen monopile en transition piece mogelijk is. De Slip Joint oplossing opent daarmee de mogelijkheid om grotere funderingen te fabriceren en te installeren op diepzee-locaties voor de volgende generatie windturbines met bestaande productiefaciliteiten en installatieschepen. De (conische) elementen waaruit de koppeling bestaat, zijn gemaakt met behulp van standaard productiemethoden.  De Slip Joint biedt niet alleen een snellere, eenvoudiger en veiligere installatieoplossing, maar vergt volgens Van Oord minder onderhoud tijdens de levensduur van het project.

Het innovatiekavel Borssele V, ongeveer twintig kilometer voor de kust bij Walcheren, is gegund aan Two Towers BV, een consortium van Van Oord, Investri Offshore en Green Giraffe. Het idee is nieuwe technologieën is introduceren voor toepassing in toekomstige offshore windparken met grotere windturbines en op grotere waterdiepte.