A4 Delft-Schiedam: eerste heipaal geslagen


28 januari 2013 – Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie A4all hebben op 28 januari 2013 bij het Kethelplein de eerste heipaal voor de A4 Delft – Schiedam geslagen. Daarmee is de aanleg van de snelweg ook in praktische zin gestart. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en milieu gaf al in het voorjaar van 2012 het startschot voor de aanleg van de A4 Delft – Schiedam door het bouwterrein bij het Kethelplein open te stellen voor het bouwverkeer.

Vanaf april van dat jaar zijn vervolgens  voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben er vele transporten plaatsgevonden om het tracé vrij te maken voor de bouw van de snelweg; tot in 2013 vinden er alleen al circa 150.000 zandtransporten plaats. Ook zijn er speciale bruggen (hulpbruggen) aangelegd om het bouwverkeer af te scheiden van het bestemmings- en doorgaande verkeer en is het informatiecentrum A4 gebouwd en geopend voor het publiek.

Verder is er onder meer onderzoek verricht naar mogelijk achtergebleven explosieven, is er geluidsonderzoek gedaan om te kijken welke woningen in aanmerking komen voor extra geluidsisolatie en heeft een onafhankelijk bureau de bouwkundige staat van woningen en andere gebouwen in de omgeving van de A4 Delft – Schiedam onderzocht. Dit om later eventuele schade door de bouw objectief vast te stellen.

Project
Rijkswaterstaat legt met het consortium A4all 7 kilometer nieuwe snelweg aan van Delft tot aan het Kethelplein. Van de 7 kilometer wordt 2,6 kilometer van de nieuwe weg half verdiept aangelegd (vanaf Delft). Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van twee kilometer. Hierna kruist de A4 het knooppunt Kethelplein om vervolgens aan te sluiten op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20. Op de A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk worden dubbellaags ZOAB en verkeerssignalering aangebracht.

Bron: Rijkswaterstaat>