Eerste emissievrije dijkversterking van Nederland afgerond

20 april 2023 – De dijkversterking aan de Stenendijk is na tien maanden afgerond. Het project was onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.
De Stenendijk grenst aan een Natura 2000-gebied. Enkele huizen staan letterlijk in de dijk. De Dijkzone Alliantie Stenendijk (bestaande uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebroeders De Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg, Fugro en TAUW) kwam met de oplossing om het werk emissievrij uit te voeren met een zogeheten Silent Piler. Dit is de machine die de damwandplanken in de dijk drukte. Daarmee werd de uitstoot van stikstof op het Natura 2000-gebied tot nul gereduceerd én werd er vrijwel trillingsvrij gewerkt.
De Stenendijk is de ‘laatste gemetselde zeewering in Nederland’ die nog overeind staat als bescherming tegen hoogwater. Hij beschermt de omgeving rond Hasselt (Overijssel) tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De eerste vermeldingen van de muur dateren uit de Middeleeuwen. Destijds waren de aangrenzende landeigenaren verantwoordelijk voor het in stand houden van de dijk. De dijk kreeg daardoor een heel divers karakter; als een lappendeken van verschillend metselwerk.

(Foto: DuraVermeer)

Meer bij DuraVermeer>