Eerste emissieloze dijkversterking van Nederland van start

default

Donderdag 14 juli is het officiële startschot gegeven voor de dijkversterking van de historische Stenendijk in Hasselt. Deze oude Zuiderzeekering wordt versterkt door over een lengte van ruim één kilometer 12 meter lange damwanden in de dijk te drukken. Dit gebeurt volledig elektrisch. Hiermee is het de eerste dijkversterking van Nederland die emissieloos wordt uitgevoerd. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken, en wordt uitgevoerd door Dijkzone Alliantie Stenendijk (bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Gebroeders de Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg, Fugro en TAUW).
De Stenendijk grenst aan een Natura 2000-gebied. Enkele huizen staan letterlijk in de dijk. Neem daarbij de eeuwenoude – en kwetsbare – muur en de belangrijkste risico’s zijn in beeld. Dijkzone Alliantie Stenendijk kwam met de oplossing om de risico’s te beperken door het werk emissieloos uit te voeren met een zogeheten Silent Piler. Dit is de machine die de damwanden in de dijk drukt. Daarmee wordt de uitstoot van stikstof op het Natura 2000-gebied tot nul gereduceerd én wordt er volledig trillingsvrij gewerkt.
Dijkzone Alliantie Stenendijk kwam met het idee om risico’s te beperken door het werk emissieloos uit te voeren met een zogeheten Silent Piler.
De Stenendijk is de ‘laatste gemetselde zeewering in Nederland’ die nog overeind staat als bescherming tegen hoogwater. Hij beschermt de omgeving rond Hasselt (Overijssel) tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. In de middeleeuwen waren de aangrenzende landeigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijk. De dijk kreeg daardoor een heel divers karakter; als een lappendeken van verschillend metselwerk. Naar verwachting is eind december de dijkversterking klaar. Naast het versterken wordt de Stenendijk ook gerestaureerd. Denk aan het herstellen van voeg- en metselwerk en aan het vervangen van oude kapotte stenen. Deze werkzaamheden worden in het voorjaar van 2023 afgerond.

De dijkversterking Stenendijk Hasselt is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.

Overzichtsfoto Stenendijk-Hasselt (Foto: Dura Vermeer)

Meer bij Duravermeer>