Eén uniforme digitale basiskaart voor Nederland

16 juli 2013 -Één uniforme digitale basiskaart voor iedereen is een stap dichterbij. De Tweede Kamer heeft half juli ingestemd met het wetsvoorstel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT regelt de eenduidige vastlegging van topografische gegevens zoals de ligging van wegen, water, spoorlijnen, gebouwen en terreinen en wordt vanaf 1 januari 2016 dé grootschalige topografische ondergrond van Nederland. De BGT is bedoeld voor breed gebruik, zowel binnen als buiten de overheid en komt als Open Data beschikbaar.
Met de BGT gaan organisaties die gebruik maken van topografische informatie hun grootschalige topografische gegevens op elkaar afstemmen en steeds op dezelfde basiskaart in beeld brengen. De eigen informatie wordt zo beter vergelijkbaar met de informatie van andere organisaties. Zo kan een bouwplan dat met de BGT als basiskaart wordt opgesteld gemakkelijk worden vergeleken met het bestemmingsplan, of met gegevens over de ligging van leidingen in de grond. Hierdoor wordt efficiënter gewerkt en wordt de kans op fouten verkleind. Op dit moment bestaan er al wel basiskaarten, maar deze zijn niet landelijk uniform en verschillende organisaties gebruiken bovendien andere basiskaarten. Door de BGT worden deze vervangen door één uniforme basis die gezamenlijk wordt gemaakt en gebruikt. Ook in de productie wordt dan dubbel werk voorkomen.
Vanaf 1 januari 2017 moet de hele overheid deze basiskaart verplicht gebruiken. In de jaren tot 2016 wordt op basis van de huidige basiskaarten de BGT gemaakt. Dit gebeurt door gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, Prorail, Dienst Regelingen (ministerie van Economische Zaken) en Dienst Vastgoed Defensie. Zij brengen hun huidige basiskaarten in en krijgen allemaal een rol in de omzetting naar de BGT en het actueel houden van de basiskaart als hij er eenmaal is.
De BGT is bedoeld voor iedereen. Gebruikers kunnen de basiskaart downloaden of bekijken via een website.

Bron: Ministerie van I&M>