‘Een stap dichter bij een stiller spoor’

Om geluidsoverlast van omwonenden van het spoor te verminderen, gaat ProRail geluidschermen plaatsen op plekken waar het geluid nu te hard is. Dat gebeurt in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).
Vier partijen hebben hun handtekening gezet en mogen de komende jaren de geluidschermen voor ProRail gaan bouwen: de aannemerscombinatie Van Spijker en Mourik Infra, Knipscheer Railinfra, Schreuder Bouwen langs wegen en water en Strukton Infratechniek hebben ieder een raamovereenkomst gekregen op basis van een Europese aanbesteding. De overeenkomsten vertegenwoordigen een totale waarde van 220 miljoen euro.
Voordat de schermen worden gebouwd, moeten nog wel een aantal stappen worden doorlopen. Op elke locatie krijgen belanghebbenden zoals de omgeving of een gemeente de kans om op onze plannen te reageren. Wanneer een plan onherroepelijk is, kan de uitvoering aan een aannemer worden gegund en een planning worden genaakt.

Geluidsschermen bij station Almere Muziekwijk (Foto: ProRail)

Meer bij ProRail>