Ecologische Maasprojecten op klikbare kaart

De maatregelen voor ecologisch herstel van de Maas zijn sinds kort ook te vinden op een interactieve kaart. Die is onderdeel van de website Samenwerken aan Riviernatuur. De Maasprojecten die nu lopen of in voorbereiding zijn, kunt u op de kaart aanklikken. Zo is heel gemakkelijk per locatie de stand van zaken te vinden.
Rijkswaterstaat werkt nog aan een eigen omgeving per riviertak op de website. Zo kunnen bezoekers direct naar het gebied gaan, waar hun interesse naar uitgaat: Maas, Waal, Rijn, Lek, Nederrijn of IJssel. Daar zal straks dus de specifieke Maasinformatie uitgebreider aan bod komen. De vertrouwde projectpagina Maasoevers blijft gewoon in de lucht met actuele informatie over de uitvoering van Kaderrichtlijn Water-maatregelen langs deze rivier. Beide websites vullen elkaar volgens Rijkswaterstaat aan.

Meer bij Rijkswaterstaat>