Duurzamere oevers met 80 procent milieuwinst in Noord-Holland

Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80 procent minder milieukosten. Dat is hoe de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten wil aanpakken. Deze week heeft de provincie daartoe een samenwerkingsovereenkomst met de aannemersgroep ondertekend met aannemer Beens Groep – Hakkers.

Bij de aanbesteding koos de provincie voor een aanbesteding waarbij voor een langere tijd aan meerdere projecten gewerkt kan worden met één opdrachtnemer. De komende zes tot acht jaar gaat het om circa twintig oevers. Belangrijk voordeel van het aanbesteden van een aannemer voor een langere periode is de ruimte die ontstaat voor onderzoek en experiment. Nieuwe kennis kan meteen worden toegepast in het volgende oeverproject. Dankzij deze langdurige samenwerking kunnen duurzaamheidsambities worden gerealiseerd: 80 procent minder materiaal- en energieverbruik in twintig oevers.

Beens Groep – Hakkers bleek van alle partijen de meest uiteenlopende ideeën te hebben voor duurzame oevers. Van het hergebruik van grondstoffen, zoals stalen damwanden tot het testen van nieuwe materialen. En van het inzetten van een eigen ontwikkelde groene aggregaat tot het verduurzamen van de eigen bouwkeet met zonnepanelen.

Ook gaan provincie en aannemer samenwerken met kennisinstellingen. Een van de duurzaamheidsinitiatieven betreft een pilot van de Technische Universiteit Delft waarin studenten 300 meter oever gebruiken voor het planten van gewassen met sterke wortels: dit bespaart volgens de provincie hardhout of staal voor de beschoeiing.

De werkzaamheden aan de oevers zijn in eerste instantie nodig om damwanden te plaatsen of beschoeiing te vernieuwen, om zo oevers voor langere tijd te beschermen tegen afbrokkelen. Tegelijkertijd wil de provincie kansen grijpen om de natuur te versterken, biodiversiteit te vergroten en waterkwaliteit te verbeteren. De nieuwe aannemer gaat hierbij aan de slag met oplossingen voor natuurvriendelijke oevers.
Dieren kunnen straks makkelijk in en uit het water (fauna uittredeplaatsen) en langs de brede kanalen komen luwe plekken waar bijvoorbeeld vissen kunnen paaien. Daarnaast wordt de begroeiing gevarieerder, door aanleg van plas-dras gebieden en het stimuleren van rietlanden. Dit draagt allemaal bij aan de biodiversiteit en waterkwaliteit.

Meer bij de provincie Noord-Holland>