Duurzaam dijkontwerp voor Limburg

Foto: Fugro

Speciaal voor de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft Fugro samen met landschapsarchitect H+N+S innovatieve dijken ontwikkeld. Vanaf dit jaar zijn de dorpen in de omgeving beschermd tegen hoogwater.

Na de overstromingen in 1993 en 1995 zijn er noodmaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Tussen Ooijen en Wanssum, langs de Maas, mocht niet meer worden gebouwd. Voor bewoners, boerenbedrijven en de haven was dit vervelend en daarom zijn het Rijk, de provincie met de gemeenten op zoek gegaan naar een oplossing die de hoogwaterveiligheid garandeert, met daarbij meer economische en recreatieve mogelijkheden.

Aannemerscombinatie Mooder Maas, Fugro en H+N+S hebben in dat verband duurzame dijken ontwikkeld. Bij de aanleg worden normaal gesproken bouwstoffen door CO2 uitstotende schepen en vrachtwagens aangevoerd. Tegelijkertijd moest uitdieping van een zijgeul de Maas meer ruimte geven. De grond werd nu echter niet afgevoerd, maar is met uitgebreide laboratorium­onderzoeken op sterkte beoordeeld door Fugro. In een 300 meter lange golfgoot is de dijk vervolgens nagebootst en zijn tonnen grond uit Ooijen getest. De resultaten bewezen dat het materiaal veilig kan worden toegepast voor deze dijken. Omdat 3,7 miljoen m3 grond nodig was, leverde dit hergebruik een enorme besparing op qua transportbewegingen, volgens Fugro zelfs 20.000 ton minder CO2-uitstoot voor het project.

Samen met bewoners is ook gezocht naar een ‘gebiedseigen grond’ model voor mogelijke natuurontwikkeling, recreatie en landbouw, wat aansluit bij het terrassenlandschap. Voor extra veiligheid en natuurontwikkeling heeft de dijk aan de rivierzijde een uiterwaardengebied voor erosie en natuurontwikkeling én aan de binnenzijde een talud met een flauwe helling voor veiligheid, recreatie, natuur en bedrijvigheid. Deze Limburgse oplossing won al de Waterinnovatieprijs van de waterschappen en het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft het dijkconcept overgenomen als voorbeeld hoe dijkversterking met een bredere functie.

Meer bij Fugro>