‘Drukte op de weg neemt toe’

7 april 2023 – Het wordt drukker op de Rijkswegen. Zowel het aantal reiskilometers als de filezwaarte zijn weer bijna op het niveau van voor corona. De filezwaarte verdubbelde ten opzichte van 2021, maar is nog onder pre-COVIDjaar 2019.
Dit staat in de Rapportage Rijkswegennet T3 2022 die minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De rapportage toont de ontwikkelingen op de weg in 2022 ten opzichte van 2021.

Het aantal kilometers dat weggebruikers in 2022 aflegden, steeg ten opzichte van 2021. Het is nog wel minder op de wegen dan in 2019, maar het stijgt nu snel.
De filezwaarte laat ook een stevige groei zien en verdubbelde in 2022. Er werd dan ook minder vaak de maximale snelheid gereden. In 2022 kostte dat reizigers in totaal 58,1 miljoen uren aan extra reistijd.
De top-tien files is ten opzichte van 2021 nagenoeg gelijk gebleven. Op de eerste plaats staat nog steeds de A20 Hoek van Holland – Gouda tussen Rotterdam-Schiebroek en Rotterdam-Crooswijk.
In 2022 zijn er nieuwe locaties aan de top-tien toegevoegd. Namelijk de A16 Breda – Rotterdam bij het knooppunt Terbregseplein/Rotterdam-Prins Alexander en de A15 Ridderkerk – Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost.
De files op de A27 Utrecht – Gorinchem tussen Lexmond en Noordeloos en Nieuwerkerk aan den IJssel, en tussen Rotterdam-Crooswijk en Rotterdam-Schiebroek komen niet meer voor in de file top-tien.
In 2022 is het aandeel files door werkzaamheden gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit als gevolg van aanleg en gepland onderhoud.
Ook de files door ongeplande werkzaamheden zijn in gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Door de grote onderhoudsopgave waar Rijkswaterstaat voor staat, zal hinder door werkzaamheden de komende tijd naar verwachting toenemen.

(Foto: Rijkswaterstaat)

Meer bij Rijkswaterstaat>