Drie partijen civiele werkzaamheden landstations 2 GW projecten geselecteerd

TenneT heeft in een raamovereenkomst Dura Vermeer, BAM Infra Nederland en Visser & Smit Bouw geselecteerd voor de civiele werkzaamheden voor de bouw van de landstations voor de 2GW (gigawatt) projecten in Nederland. Vanaf 2024 realiseert TenneT de aansluiting van windparken op zee volgens een nieuwe 2GW standaard. Met deze nieuwe standaard wordt de opgewekte stroom van de windparken op zee via een hoogspanning gelijkstroomverbinding (HVDC) aan land gebracht. Landstations vormen de schakel tussen de windparken op zee en het hoogspanningsnet. In het landstation wordt de gelijkstroom omgezet naar wisselstroom en wordt de spanning van 525kV getransformeerd naar 380kV, zodat dit geschikt is voor het Nederlandse hoogspanningsnet. Dura Vermeer, BAM Infra Nederland en Visser & Smit Bouw realiseren de gebouwen, gebouwgebonden installaties en terreininrichting voor deze landstations. Tot 2030 gaat het om de realisatie van tenminste acht landstations. De raamovereenkomst kan worden verlengd voor nieuwe 2GW projecten binnen de looptijd van het contract worden aangekondigd.
Op dit moment bedraagt de aansluitcapaciteit van TenneT ongeveer 7,2GW in de Duitse Noordzee en ongeveer 2,8 GW in de Nederlandse Noordzee. Het innovatieve 2GW Program van TenneT speelt volgens het bedrijf een cruciale rol in het managen van de energietransitie vanaf zee en zal Europa helpen het eerste klimaat neutrale continent ter wereld te worden. Het 2GW Program zet volgens TenneT een nieuw tempo in voor de Europese energietransitie. Het zal Europa en zijn inwoners voorzien van meer groene energie op een veilige en kosteneffectieve manier – met de laagst mogelijke milieueffecten.

Tennet>