Doorstroomverbetering Halfweg gegund

8 maart 2023 – Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het bouwteam Doorstroomverbetering Halfweg definitief gegund aan Van Hattum en Blankevoort.
In Halfweg moet een grotere waterdoorvoer worden gemaakt ter plaatse van de drie sluisjes ter hoogte van de Oude Haarlemmerstraatweg tussen het NS station en de Dubbele Buurt.
De huidige sluisjes van Halfweg zijn gebouwd in zestiende eeuw (Westsluis is gebouwd in 1558, Middelsluis 1583 en Oostsluis 1566). Na de bouw van boezemgemaal Halfweg is de functie van het stoomgemaal Halfweg vervallen en hebben de sluisjes Halfweg geen waterstaatkundige functie meer. Het sluizencomplex heeft een monumentale status, waardoor sloop niet wenselijk is.
De huidige sluisopeningen zijn een knelpunt in de wateraanvoer naar het boezemgemaal Halfweg: het hydraulische verval over de sluisjes bedraagt ongeveer zes centimeter in de huidige situatie, in plaats van de gewenste orde grootte van circa 1 centimeter. De verbreding van het doorstroomprofiel is, samen met de werkzaamheden voor renovatie van de sluizen, onderdeel van het project.
Het doel van de opdracht is het verbeteren van de doorstroming ter hoogte van het sluizencomplex Halfweg, zodanig dat een efficiënte boezemwaterafvoer gewaarborgd blijft. De fysieke projectomgeving van de doorstroomverbetering Halfweg is lastig bereikbaar en de sluizen hebben een monumentale status. Om de realisatie van een extra doorstroomopening in combinatie met de restauratiewerkzaamheden van de bestaande sluizen binnen het project Doorstroomverbetering Halfweg kosteneffectief en kwalitatief hoogwaardig te realiseren, heeft Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) Van Hattum en Blankevoort betrokken in de ontwerpfase middels het aangaan van de bouwteamovereenkomst. Het ontwerp wordt in deze fase nader uitgewerkt door Witteveen+Bos, de rol van Van Hattum en Blankevoort in deze fase is adviseur op het gebied van uitvoeringsexpertise en kostendeskundigheid.
​​​​​​​
Foto: Van Hattum en Blankevoort

Meer bij vhbinfra>