Doorstroming A4 Leiden verbetert door rijadviezen

Bevordert het de doorstroming als automobilisten worden geholpen in hun keuze voor de hoofdrijbaan of de parallelbaan? Het antwoord daarop is ja. Rijkswaterstaat, TU Delft en Zuid-Holland Bereikbaar voerden de afgelopen periode in samenwerking met Flitsmeister een pilot uit. Een deel van de Flitsmeister-gebruikers kreeg in de ochtendspits het advies de parallelbaan te nemen richting Amsterdam. Hierdoor ontstond een betere verdeling van het verkeer tussen de hoofdrijbaan en de parallelbaan. Ondanks het toenemende verkeer is de doorstroming op dit deel van de A4 mede dankzij de pilot gelijk gebleven. Ook gaven gebruikers van de app aan, in een enquête na de rit, dat de melding als positief werd ervaren.

In de ochtendspits staat vaak file op de A4 bij Leiden van Den Haag naar Amsterdam. Als meer weggebruikers van Den Haag naar Amsterdam over de parallelbaan rijden, kan dat files verminderen of zelfs voorkomen. Berekeningen van de TU Delft geven aan dat het voor de doorstroming het meest ideaal zou zijn als een extra 2 procent van het doorgaande verkeer de parallelbaan neemt. De meldingen in de afbeelding hiernaast zijn getoond aan 20 procent van de Flitsmeister-gebruikers op dit deel van de A4. Vooraf is bepaald dat de meldingen in de ochtend, tussen 06.00 en 11.00 uur, zouden worden verzonden, omdat hier naar verwachting de meeste winst viel te behalen in het verbeteren van de doorstroming.
De pilot is op verschillende manieren gemonitord. Zo is gekeken welk deel van de automobilisten de adviezen opvolgt en wat de ideale grootte van de groep automobilisten was om het advies aan te geven. Daarnaast zijn data-analyses en enquêtes ingezet.

De meeste meldingen zijn verstuurd tijdens de ochtendspits, tussen 7:00 en 9:00 uur. Op de drukste momenten werden meer dan 250 meldingen per uur verzonden. Meer dan 27,5 procent van de Flitsmeister-gebruikers die een melding ontving, volgde deze ook daadwerkelijk op en koos voor de parallelbaan. Ook gaven gebruikers direct na afloop van de betreffende rit aan de adviezen te hebben gewaardeerd.
Door opheffing van thuiswerkmaatregelen was ten tijde van de proef, 20 procent meer verkeer op de weg dan daarvoor.  Desondanks is de filedruk vrijwel gelijk gebleven.

(Illustratie TU Delft)

Meer bij TU Delft>