‘Doorbraak in hergebruik ZOAB’

 

23 oktober 2015 – BAM zegt erin te zijn geslaagd op industriële schaal ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) te produceren dat voor 93 procent bestaat uit teruggewonnen grondstoffen. In vergelijking tot huidige percentages hergebruik in ZOAB, die 0 procent tot 30 procent bedragen, betekent dat een doorbraak in de productie van duurzaam asfalt. De succesvolle test met circa 60 ton ZOAB heeft donderdag 22 oktober plaatsgevonden op het terrein van de Brabantse Asfalt Centrale in Helmond. BAM heeft deze vernieuwende productiemethode ontwikkeld in het kader van het Europese Life+ demonstratieproject LE2AP.

Het innovatieve ZOAB-mengsel van BAM bevat uit oud ZOAB teruggewonnen steen en mastiek. De teruggewonnen en vervolgens verrijkte mastiek is verschuimd, zodat het mengsel geproduceerd kan worden bij circa 110˚C. Dat levert naast de hoge hergebruikwaarde nog eens een CO2-reductie op van circa 30 procent en een energiereductie van circa 40 procent.

De teruggewonnen steen (PA Stone) is recent door KIWA gecertificeerd als nieuwe bouwstof. PA Stone wordt al met succes toegepast in ZOAB in een aantal wegenbouwprojecten van BAM. Het gedrag van de ZOAB-laag en de daarin gebruikte teruggewonnen grondstoffen is met diverse methoden getoetst op de schaal van bitumen, mastiek en mengsel. Op elke schaal bleek dat de teruggewonnen grondstoffen en het daarmee geproduceerde asfalt kwalitatief minimaal gelijkwaardig zijn aan traditioneel geproduceerd ZOAB en volgens BAM vaak zelfs beter.

Meer op de website van BAM>

Zie ook Civiele Techniek nummer 3 2015: ‘Bemoedigende resultaten LE2AP’