Brug 2Vidin–Calafatbrug tussen Bulgarije-Roemenië bijna af

10 april 2013 – Bijna drie jaar later dan oorspronkelijk gepland, lijkt de ‘Vidin–Calafat brug over de Donau tussen Roemenië en Bulgarije dit voorjaar dan toch te kunnen worden geopend. De brug is de tweede Donaubrug tussen beide landen en wordt dan ook wel ‘Brug 2’ genoemd.
Het gaat om een twee kilometer lange hangbrug voor weg- en treinverkeer, gebouwd door de Spaanse aannemer Fomento de Construcciones y Contratas. Kosten: € 228 miljoen.

Plannen voor de brug dateren al uit de jaren zeventig maar na jaren gesteggel over de ligging en de financiering startte de bouw pas in 2007. De werkzaamheden verliepen echter zo traag dat niet eerder dan in 2009 de eerste constructies zichtbaar werden. Door gebrek aan voortgang dreigde Bulgarije zelfs in de knoop te komen met de financiering van het project. Uiteindelijk werd de opening gepland voor eind 2012, maar ook dat werd niet gehaald. De vraag is zelfs of de brug bij de opening geheel zal zijn afgebouwd, waardoor het nog onduidelijk is wanneer ze daadwerkelijk in gebruik zal worden genomen.

Bron: Engineering News Record>