Dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) gegund

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft laten weten de planuitwerkingsfase voor project KIJK te gunnen aan de combinatie Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. Het project heeft als doel ruim 200.000 bewoners en de economische waarden van het achterland van de Hollandse IJssel te beschermen voor hoogwater en overstromingen. Dat gebeurt door tien kilometer IJsseldijk aan de zuidzijde van Hollandsche IJssel tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak te versterken en verhogen.
De verkenningsfase is afgerond en het projectteam van KIJK start nu met de planuitwerkingsfase. Daarna volgt de realisatiefase en uiteindelijk een nazorgfase. De uitwerking van de plannen start na de bouwvak. Tijdens de planuitwerking werkt het projectteam van KIJK in nauwe samenwerking met HHSK het ontwerp verder uit en stelt het projectplan Waterwet op en de vergunningen die daarbij horen. Voor deze planstudie is de combinatie versterkt met specialistische kennis van de bureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen en Bos.
De start van de realisatiewerkzaamheden staat gepland voor 2023. De planning is dat de dijk in 2026 weer voldoet aan de veiligheidsnormen.
Naast de bureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen en Bos zijn ook VolkerWessels-ondernemingen Volker Staal en Funderingen (VSF) en VolkerWessels Infra Competence Centre (VWICC) betrokken. VSF brengt in deze fase expertise in op het gebied van specialistische uitvoeringsmethoden en VWICC levert onder meer projectmanagement en projectbeheersing.

Achtergrond
Dijken beschermen Nederland tegen wateroverlast door overstromingen. Zo beschermt de dijk langs de Hollandsche IJssel de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen moet de dijk versterkt en verhoogd worden. Door klimaatverandering stijgt het waterniveau van de zee en komen in rivieren vaker hoge waterstanden voor. Hierdoor is er ook vaker hoog water in de Hollandsche IJssel. Tegelijkertijd daalt op veel plekken in Nederland de bodem, dat geldt ook voor de Krimpenerwaard. Om ook in deze omstandigheden voor waterveiligheid te kunnen zorgen, moet het dijktraject tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel worden versterkt en verhoogd. Dat gebeurt in het project KIJK: Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.

Meer bij VHB>