Dijkversterking Vlieland start in voorjaar 2024

Omringdijk bij Vlieland (Foto: Rijkswaterstaat)

12 oktober 2023 – Met het ondertekenen van een contract tussen Rijkswaterstaat aannemer Boskalis is een belangrijke stap in de realisatie van de dijkversterking op Vlieland. Deze dijk ligt tegen de achtertuinen aan van de huizen aan de Dorpsstraat en moet het dorp beschermen tegen hoogwater van de Waddenzee. Op dit moment voldoet de dijk niet aan de veiligheidseisen.
Tijdens het maken van het ontwerp van de nieuwe dijk is goed geluisterd naar omwonenden en belanghebbenden. Mede op hun verzoek wordt de dijk niet verhoogd. Om de dijk wel robuust en toekomstbestendig te maken is ervoor gekozen om deze zeewaarts te versterken. Waarbij rekening wordt gehouden met de zeespiegelstijging in de komende vijftig jaar.
Het werk aan de dijk zal in april 2024 starten.

Meer bij Rijkswaterstaat>