Dijkversterking Tiel-Waardenburg gegund

Waterschap Rivierenland heeft de dijkversterking Tiel-Waardenburg gegund aan de combinatie Mekante Diek, een samenwerking tussen Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer. De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet over een lengte van ruim 19 kilometer worden versterkt om aan de huidige veiligheidsnorm te voldoen.
De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg maakt deel uit van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het project dijkversterking Tiel-Waardenburg grenst aan een Natura 2000-gebied en een groot deel van de dijk ligt langs bewoond gebied. Het project bestaat deels uit een tweefasencontract. Voor de constructieve oplossingen worden de aangeboden optimalisaties in samenwerking met de opdrachtgever tot het definitieve ontwerp uitgewerkt. In de tweede helft van 2021 starten Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer met Waterschap Rivierenland aan de ontwerpfase van het project. In 2023 zal de combinatie starten met de uitvoering, waarna de dijk in oktober 2026 hoogwaterveilig is.

Van Oord>