Dijkversterking stadsdijken Zwolle van start

22 mei 2023 – Maandag 22 mei is het officiële startschot gegeven voor de dijkversterking van de Stadsdijken langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water. Bij de Scania Haven in Zwolle werd vanaf het water de eerste stalen damwandplank getrild. De komende jaren wordt 7,5 kilometer dijk versterkt om Zwolle te beschermen tegen hoogwater.
Het watersysteem rondom de stad Zwolle vormt een delta binnen de delta. De Stadsdijken in Zwolle liggen langs (zware) industrie, de binnenstad, kantoren, een multiculturele woonwijk, een groot mbo-college, Natura 2000-gebied en groot vaarwater. Dit betekent maatwerk per dijkdeel.
In de planuitwerking én uitvoeringsfase van het project werkt WDODelta samen met aannemerscombinatie Dura Vermeer – Ploegam onder de noemer De Dijkzone Alliantie.
De dijkversterking Stadsdijken is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.

Foto: Van links naar rechts: Erik Wagener (HWBP), Hans Wijnen en Peter Staats (WDODelta) en Rick Lormans (namens Dijkzone Alliantie Zwolle) geven met een druk op de knop opdracht voor het slaan van de eerste, twaalf meter lange, damwandplank bij de Strekdam van de Scania Haven in Zwolle. Achter de damwand staat een deel van het gedicht van stadsdichter Bauke Vermaas.

Meer bij DuraVermeer>