Dijkverbetering zeedijk Eemshaven Delfzijl

5 februari 2015 – Advies- en ingenieursbureau Grontmij maakt het voorlopig ontwerp en het contract voor de dijkverbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl. Opdrachtgever waterschap Noorderzijlvest wil met de verbetering de veiligheid blijvend te garanderen. Vanwege de aardbevingsproblematiek willen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken in samenspraak met het waterschap de dijk versneld aanpakken. Daarom vindt de oplevering van het voorlopig ontwerp en het contract al in november 2015 plaats.
Het project dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) waarin waterschappen en het rijk maatregelen uitvoeren om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het ontwerp van deze dijkversterking wordt uitgevoerd met de nieuwste inzichten op het gebied van de waterveiligheid en er wordt samengewerkt met kennisinstellingen en uitvoerende partijen.

Bron: Grontmij>