Dijkverbetering Lith-Bokhoven

De dijkverbetering vindt plaats langs de zuidoever van de Maas, tussen Lith en Bokhoven. Het projectgebied is aangegeven door een oranje lijn.

21 maart – Waterschap Aa en Maas, Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos zijn geselecteerd om samen aan de slag te gaan met de dijkverbetering tussen Lith en Bokhoven. Het dijktraject van 23,5 kilometer tussen de Prinses Maxima Sluizen in Lith tot en met Bokhoven, voldoet momenteel niet aan de geldende waterveiligheidsnormen. Binnen het project wordt volgens de betrokken partijen overigens verder gekeken dan enkel de dijkverbetering. Gemeente ’s-Hertogenbosch wil bijvoorbeeld graag de ruimtelijke kwaliteit in de Henriëttewaard en de uiterwaarden verbeteren, waarbij waterveiligheid en gebiedsopgaven worden gecombineerd.
Nu is de verkenningsfase gestart, die ongeveer 2,5 jaar duurt. Daarin wordt onderzoek uitgevoerd om de veiligheid en omgeving in beeld te brengen en wordt naar integraal mogelijk alternatieven gekeken. Die worden vervolgens uitgewerkt tot een voorkeursoplossing.

Meer bij Royal HaskoningDHV>