Dijkverbetering Diefdijklinie

27 juni 2013 – Oranjewoud gaat in opdracht van Waterschap Rivierenland een definitief ontwerp opstellen voor dijkverbetering Diefdijklinie. Daarnaast wordt een uitvoeringsgereed ontwerp/bestek gemaakt en de uitvoering begeleid (Directievoering en Toezicht). Het waterschap heeft deze opdracht opnieuw op de markt gezet.
 Waterschap Rivierenland is bezig met de versterking van de Diefdijklinie, omdat deze dijk niet aan de huidige veiligheidsnorm voldoet. De Diefdijklinie vormt ongeveer een kwart van de in totaal 85 kilometer lange Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW, lengte 23 km, waarvan 8 km versterkt wordt). Naast de versterking van de dijk worden tegelijkertijd een aantal militaire objecten uit de periode van de NHW hersteld. Deze objecten, zoals oude loopgraven, geschutsbanketten en groepsschuilplaatsen, bevinden zich in de dijk en/of aan de voet van de dijk. De NHW was als militaire verdedigingslinie operationeel tussen 1815 en midden 20e eeuw. Daarna zijn veel objecten in verval geraakt.
Het is de bedoeling dat, onder andere als gevolg van dit project, de NHW aangemeld wordt om op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te worden opgenomen.
De uitvoering zal plaatsvinden in 2014 en 2015.

Bron: Oanjewoud>