Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

10 juli 2023 – Het projectteam van het dijkverbeteringstraject Cuijk-Ravenstein heeft Sweco geselecteerd als ingenieursbureau voor het project. Samen met het ingenieursbureau gaat het waterschap aan de slag met het ontwerpproces in de planuitwerkingsfase en de voorbereiding van de realisatiefase van het gehele traject.
De planuitwerkingsfase is een vervolg op de verkenningsfase, waarin de omgeving actief is betrokken bij het traject en waar kansrijke alternatieven ontwikkeld zijn. Hieruit is een voorkeursalternatief vastgesteld. Samen met het projectteam van waterschap Aa en Maas gaat het team van Sweco nu aan de slag om dit voorkeursalternatief uit te werken in een voorlopig ontwerp voor het gehele traject. Binnen deze fase blijven bewoners en bedrijven actief betrokken bij hoe de dijkverbetering er voor hun deur uit komt te zien.

Meer bij Watershap Aa en Maas>