DigiDijk

satelliet

Om in de toekomst schade aan dijken en daarmee calamiteiten te beperken, besloot het kabinet in 2006 het bedrijfsleven actief in te schakelen via het innovatieprogramma ‘DigiDijk’. Voor de ontwikkeling van nieuwe technieken, die inzicht geven in de toestand van dijken in Nederland, selecteerden Rijkswaterstaat en de Waterschappen in 2007 twee bedrijven: het bedrijf Hansje Brinker en Alert Solutions.

Het bedrijf Hansje Brinker gebruikt satellietgegevens om inzicht te krijgen in de stabiliteit van dijken. Computers analyseren de gegevens zodat eventuele dijkverzakkingen in een vroeg stadium opgespoord kunnen worden.

Het idee van Alert Solutions draait om het toepassen van chiptechnologie in dijken. De chips fungeren als kleine meetstations binnenin de dijk, en verzamelen gegevens over vochtgehalte en eventuele bewegingen. Waterschap Noorderzijlvest, Stichting IJkdijk en STOWA gunden zomer 2009 een opdracht voor de installatie en operatie van het dijkmonitoringssysteem aan een consortium met Alert Solutions, voor het in praktijk brengen van het systeem in een 600 meter lang deel van de westelijke schermdijk rond de Eemshaven (Livedijk). Eerder leverde Alert Solutians 50 sensoren voor IJkdijk. (Civiele techniek 1/2 2010)

alert solutione Hansje Brinker
Filmpje Alert Solutions> Filmpje Hansje Brinker>

 

Het innovatieprogramma ‘DigiDijk’ maakt onderdeel uit van het WaterINNovatieprogramma (WINN) van Rijkswaterstaat. Dit programma stimuleert de markt in het vinden van nieuwe technieken en methodes ter verbetering van het waterbeheer. WINN is het innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat, waarbij Rijkswaterstaat nauw samenwerkt met kennisinstituut Deltares en het bedrijfsleven.

Filmpje>

Digidijk tijdens Kennisdag Waterkeringen (STOWA-filmpje), 2010>