foto DuraVermeer
Diepste parkeergarage van Nederland geopend

20 april 2017 – Na tweeëneenhalf jaar bouwen in de binnenstad van Leiden is woensdag 19 april parkeergarage Lammermarkt feestelijk geopend. De afgelopen tweeëneenhalf jaar bouwde Combinatie Parkeergarages Leiden Dura Vermeer-BESIX met veel vernuft aan deze ondergrondse parkeergarage. Een technisch hoogstandje van de bouwcombinatie die een spiraalvormige zeven verdiepingen tellende garage op 22,5 meter diepte realiseerde. De bouw van een dermate diepe parkeergarage in een binnenstedelijke omgeving is zowel logistiek als technisch een enorme uitdaging.

De diepste garage van Nederland is gebouwd op een bijzondere locatie waar jaarlijks de kermis van Leidens Ontzet wordt georganiseerd. Het dak moet hiervoor de zeer hoge belasting van de kermisattracties aankunnen. In combinatie met de ronde vorm van de parkeergarage vormde dit een technische uitdaging voor de Combinatie.
De bouw vond plaats op een relatief kleine ruimte. Om de overlast tijdens de bouw te beperken, is gekozen om te bouwen in een cilindervorm. Hierdoor is de parkeergarage bijzonder gebruiksvriendelijk. Als autobestuurder rijd je via de buitenste rijbaan naar beneden en passeer je de beschikbare parkeerplaatsen. Via de binnenste rijbaan kan je weer omhoog rijden, naar de uitgang. De parkeergarage biedt ruimte aan 525 auto’s.

DuraVermeer>