Deltawerken winnen internationale waterbouwprijs

18 september 2013 – De Deltawerken behoren wereldwijd tot de vijf belangrijkste waterbouwprojecten van de afgelopen 100 jaar. Deze onderscheiding is dinsdagavond in Barcelona toegekend aan Rijkswaterstaat en de betrokken ingenieursbureaus door de Internationale Federatie van Ingenieursbureaus (FIDIC).
De Deltawerken zijn, samen met vier andere projecten, gekozen uit zo’n honderd genomineerde projecten uit zestien verschillende landen. Onder de andere genomineerden bevonden zich beroemde waterwerken als de Hooverdam uit de Verenigde Staten en de Drieklovendam in China.
De prijs werd toegekend door de FIDIC waarvan 92 landen lid zijn en die dit jaar haar 100-jarig jubileum viert in Barcelona. De jury noemt de Nederlandse Deltawerken toonaangevend in de wereld van het waterbeheer en roemt de excellente civiele techniek, innovatie, degelijkheid en duurzaamheid van de Deltawerken.
De Deltawerken omvatten een verzameling van in totaal 14 waterkeringen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, waarvan de Oosterscheldekering en de Maeslantkering de meest bekende zijn. Aan de Deltawerken is decennialang gebouwd. De Oosterscheldekering is al eerder door de Amerikaanse zusterorganisatie van Rijkswaterstaat verklaard tot één van de zeven moderne wereldwonderen.
De prijs werd in ontvangst genomen door ir Theo van de Gazelle, plaatsvervangend Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat.

Bron: Rijkswaterstaat>