Definitieve gunning planfase renovatie Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor de planfase van de renovatie van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl definitief gegund aan de combinatie Witteveen+Bos – Royal HaskoningDHV.
De advies- en ingenieursbureaus krijgen de opdracht voor het uitvoeren van een integraal onderzoek naar onder meer het in de juiste staat brengen van de oevers van de hele hoofdvaarweg en de voorbereiding van het contract voor een deel van de realisatie.

De komende jaren voert de combinatie Witteveen+Bos – Royal HaskoningDHV een integraal onderzoek uit naar de vervangingsopgaven en optimalisaties die nodig zijn, naast de lopende projecten, om de hoofdvaarweg te laten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen.
De mogelijkheden voor het vervangen van de oeverconstructies is een belangrijk onderdeel van het onderzoek; waar het mogelijk is worden deze vervangen door natuur- en diervriendelijke oevers. Ook de remmingwerken bij de bruggen, de lig- en wachtplaatsen, het onderwaterprofiel en het verwijderen van de sluis Terherne maken deel uit van het integrale onderzoek.

Rijkswaterstaat rondt de planfase af in 2023, waarna de contractvoorbereiding voor de uitvoering plaatsvindt. De verwachting is dat in 2025 de uitvoering van de werkzaamheden starten.

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is een van de belangrijkste vaarwegen van ons land en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014.

Meer bij RWS>