De Nieuwe N200 voltooid

Het project De Nieuwe N200 is op 28 november 2020 succesvol afgerond. In ruim anderhalf jaar is tussen Amsterdam en Halfweg een elf kilometer nieuwe drinkwaterleiding aangelegd, de dijk opgehoogd, de weg opnieuw ingericht en een ecopassage aangelegd. Op zeven strekkende kilometer is alle expertise waar Nederland zo goed in is, gebundeld. Met als opvallend resultaat lagere maatschappelijke kosten en hoge baten voor bewoners, flora en fauna en de weggebruikers.
Door kennis van de betrokken partners te bundelen zijn volgens de betrokken partijen niet alleen kosten en tijd bespaard. Er was ook ruimte voor innovatieve maatregelen; de weg is ‘Rainproof’ aangelegd zodat regenwater rechtstreeks in de bodem verdwijnt in plaats van in het riool. Ook is de weg voorzien van stiller asfalt. De weggebruiker beschikte via de website www.denieuwen200.nl altijd over actuele navigatie- en routeinformatie. Dit dankzij samenwerking met Flitsmeister en Google Maps.

Meer bij vhbinfra>