Datastandaarden in beeld voor City Deal Openbare Ruimte

25 maart 2024 – Voor de City Deal Openbare Ruimte heeft CROW een video gemaakt met samenhangende standaarden in de ondergrond. Door deze assetdata op een eenduidige manier met elkaar te verbinden via de standaarden is het mogelijk om de assetdata uit verschillende bronnen sneller en beter te doorzoeken. Hoe dat werkt en wat ermee kan worden bereikt laat CROW zien in de video ‘Van zeven dataleveringen naar één samenhangend beeld van assets in de ondergrond’.

Door datasets federatief te publiceren kunnen deze volgens CROW worden toegevoegd aan de softwaresystemen waar asseteigenaren mee werken. Door standaarden semantisch te verbinden, kunnen data uit verschillende bronnen worden gecombineerd en gebruikt. De data kunnen dus vanuit verschillende bronnen, zoals aannemers en decentrale overheden, worden gedeeld. Het betekent dat de data van allerlei soorten kabels en leidingen die onder de grond liggen en de objecten die boven de grond staan, zoals meubilair en lantarenpalen, door iedereen kan worden gebruikt.

CROW is partner van de City Deal Openbare Ruimte. Met deze samenwerking bundelen ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven de krachten om te werken aan een integrale aanpak voor stedelijke transitieopgaven. Dat gebeurt door in kaart te brengen welke opgaven er zijn, welke planningen de verschillende projecten hebben en welke investeringen nodig zijn. Zo kunnen binnen deze samenwerking nieuw instrumentarium worden ontwikkeld voor de verduurzaming van de openbare ruimte.

De video (en meer informatie) is te vinden op de website van CROW>