CUR-Aanbeveling akoestisch doormeten funderingspalen herzien

10 juli 2013 – Op 10 juli is een herziene versie van CUR-Aanbeveling 109 verschenen. CUR-Aanbeveling 109:2013 behandelt het akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen en doet de eerste versie uit 2007 vervallen. De Aanbeveling is zowel online als op papier beschikbaar via www.cur-aanbevelingen.nl.
De eerste versie van CUR-Aanbeveling 109 ‘Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen’ verscheen in 2007. De Aanbeveling geeft richtlijnen voor het akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen ten aanzien van meetapparatuur, uitvoering, interpretatie en rapportage. Met deze methode kunnen volgens de samenstellers mogelijke afwijkingen in de kwaliteit van geheide palen worden vastgesteld.
In de afgelopen jaren is ruime ervaring opgedaan met de toepassing van deze Aanbeveling en is de meetmethode verder ontwikkeld. Deze ervaringen zijn verwerkt in de nieuwe versie van de CUR-Aanbeveling. Hierdoor sluit het gebruik van deze Aanbeveling naadloos aan op de huidige praktijk van het akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen.

Bron: CUR Bouw & Infra>