Civiele Techniek nummer 7 2017

(Thema Geotechniek)
Verschijnt 20 september 2017

  Onderzoek naar gedrag paalpunten met schaalproef
De paalklassefactor αp is sinds dit jaar in de ontwerpnorm met 30 procent verlaagd. Dit leidt niet alleen tot meer of langere c.q. dikkere  palen, maar ook tot verzwaring van de uitvoerbaarheid, met name in paalgroepen. Branchevereniging NVAF heeft het initiatief genomen om door middel van schaalproeven de impact van de vorm van de paalpunt bij grondverdringende geschroefde palen te onderzoeken.
  Een nieuw fundament: Het potentieel van constructieve stabilisatie
Minder kosten, minder overlast, minder vervuiling en een snellere verwerking. En toch is constructieve stabilisatie als toepassing bij bijvoorbeeld dijkversterking nog geen gemeengoed. Onterecht, vinden aannemers F.L. Liebregts en Terrastab, die verschillende succesvolle projecten met het systeem realiseerden. Het proefstadium is volgens hen voorbij.
  Duurzame damwanden: Installatie van 800 mm damwandprofielen
De introductie van 700 mm brede stalen damwanden in 2004 was een omwenteling in de funderingsbranch. In mei 2017 was er een primeur, het eerste drukwerk van de 800-serie werd een feit bij het project Houthavens in Amsterdam.
  Trillingshinder effectief verminderd door trillingsscherm
Zowel passerende (goederen)treinen als wegverkeer veroorzaken trillingen in de grond. Hiervan wordt door omwonenden in toenemende mate trillingshinder ondervonden. Met het toepassen van een trillingsscherm in de grond is bij een aantal door Fugro uitgevoerde projecten de trillingsoverlast zeer sterk verminderd. Met metingen is aangetoond dat het trillingsscherm zeer effectief werkt en reducties van wel 50 tot 70 procent zijn verkregen.
   

Water funderen op water: Albert Cuypgarage Amsterdam
Een parkeergarage onder de Amsterdamse gracht: een uniek project. Een voorziening voor ruim 600 auto’s en 60 fietsen. Dit artikel zoomt in op de funderingswijze van de garage, die even bijzonder is als het project zelf.

  Grensverleggende fietsbrug in Gemert: Constructief 3D-printen van wetenschap naar praktijk
BAM Infra bedacht voor de Noordelijke Randweg Gemert Noord-Om een inschuivende rotonde en een vernieuwende fietsbrug: de eerste constructieve betonconstructie die met een 3D-betonprinter is gebouwd. De wetenschappelijke resultaten van de TU Eindhoven kregen dankzij dit project een versnelde vertaling naar de praktijk.
  In een half uur van LA naar NY
Een paar jaar geleden presenteerde Elon Musk de ‘hyperloop’, een concept voor een toekomstig transportsysteem. Het werkt als buizenpost, zij het niet met overdruk maar met (midden)vacuüm. Visionair was het wel; nieuw niet. ‘Many ideas for a system with most of those properties have been proposed and should be acknowledged,’ erkende Musk in de 57 pagina lange presentatie. Dat klopt.