Civiele Techniek nummer 7 2016

(Thema Geotechniek)

Verschijnt 30 september 2016

soilmix
Aanpassingswerken Zuidelijke Kaaimuur Albert II-dok Zeebrugge: Soilmixwand voor stabilisatie kaaimuur

Omdat de haven van Zeebrugge haar troeven als kustzeehaven ten volle wilde blijven uitspelen, werd besloten om het Albert II-dok verder uit te bouwen voor het toenemende containertransport. Een onderdeel van deze infrastructuurwerken was de verdieping van de zuidelijke kaaimuur van het Albert II-dok. De soilmixtechniek is, met behulp van een innovatieve geleidingstechniek, toegepast als grondkerende en waterremmende wand.

kadeconstructie
Dynamische belasting van bestaande kadeconstructie door geϊnduceerde aardbevingen
Het is voor de havenautoriteit van Groningen Seaports belangrijk om te weten of aardbevingen gevolgen kunnen hebben op de functionaliteit en veiligheid van de bestaande haveninfrastructuur. In het afstudeeronderzoek van Frans de Haan (TU Delft) zijn de effecten van geïnduceerde aardbevingen op een kadeconstructie in de Julianahaven van de Eemshaven onderzocht en is ingegaan op de vraag of aanpassingen nodig en mogelijk zijn.

 

 

 boorbuis


Achtkantige prefabpaal in boorbuis

Voor twee grote bouwprojecten in Amsterdam worden paalfunderingen uitgevoerd met behulp van een combipaal met als kern de door Van ’t Hek Funderingstechnieken en Lodewikus Voorgespannen Beton ontwikkelde achtkantige voorgespannen prefab-paal die in de boorbuis wordt geplaatst.

spiegelwaal

Onderzoek buispalen: Invaarbeveiliging Ruimte voor de Waal
De dijk bij Lent is 350 meter noordwaarts verplaatst en in de hierdoor verbrede uiterwaarden is een nevengeul (de Spiegelwaal) gegraven. De nevengeul is niet geschikt voor scheepvaart en de pijlers van de bruggen over de nevengeul zijn niet bestand tegen aanvaarstoten van schepen die (onbedoeld) de nevengeul invaren. Om dit te voorkomen is een 400 meter lange invaarbeveiliging aangelegd ter plaatse van de drempel van de geul en de inlaat. Onderzoek was nodig om de stabiliteit van de buispaal en de bodem te waarborgen.

paalmatrassen

Nieuwe ontwerpmethode voor paalmatrassen
Met behulp van paalmatrassen is het mogelijk infrastructuur aan te leggen met minder overlast en hinder tijdens aanleg en beheer. SBRCURnet heeft recent de ontwerprichtlijn CUR 226 uit 2010 geheel herzien.

tankpark
Tankpark Vopak Eemshaven: Duurzame fundering
Voor het ontwerpen en realiseren van een tankpark zijn er strenge eisen rondom de standzekerheid van de tanks en is preventie van lekkages vereist. Hoewel er veel in richtlijnen is vastgelegd blijken er ook  mogelijkheden te zijn om, ten opzichte van een traditionele uitvoering, optimalisaties door te voeren om duurzaamheid van het park te verhogen, zoals bij de fundering van Tankpark Vopak Eemshaven.


Niet Thema-artikelenBAM

Regierol gemeente Haarlem:
Nieuwe rolverdeling bij beheer en onderhoud

Het uitbesteden van beheer en onderhoud vraagt om een andere rol van de gemeente Haarlem. De gemeente blijft eindverantwoordelijk en voert de regie, de onderhoudspartners zijn verantwoordelijk voor het gedefinieerde resultaat en voor de processen om dit te bereiken.

 

spoorbrug

Nieuwe spoorbrug Muiderberg
De nieuwe spoorboogbrug Muiderberg is in het weekend van 19 tot 22 augustus 2016 is geïnstalleerd. De brug is 255 meter lang en overspant de verbrede A1 (met maar liefst zestien rijstroken) in één keer, zonder tussensteunpunten. Een bijzonder project met complexe technische uitdagingen.

 

Historie

Historie: 150 jaar Kanaal door Zuid-Beveland
Heel Wemeldinge stond aan de rand van de gloednieuwe sluis. Overal wapperden vlaggen en vaantjes, bungelde guirlandes en waren bloemstukken neergezet. En nadat de minister van Binnenlandse zaken een toespraak had gehouden, was het nieuwe kanaal door Zuid-Beveland zo goed als geopend. Op 11 oktober 1866 kreeg Antwerpen dan eindelijk de begeerde korte verbinding naar de Rijn.

mast
Nieuwe ROA VIB: Aanscherping eisen botsveiligheid lichtmasten
De markt verwacht dat lichtmasten blijven presteren gedurende hun ontwerplevensduur van 25 jaar, ongeacht allerlei verouderingsverschijnselen. Een aantal masten die sinds die datum zijn geplaatst, heeft tijdens een aanrijding niet goed gefunctioneerd. De vraag is, ligt het niet functioneren aan de mast, de bodemgesteldheid of aan beiden?