CIVIELE TECHNIEK NUMMER 7 2015

(Thema Geotechniek)
Verschijnt 01 oktober 2015

Site response-effect: Aardbevingen: nieuwe spelregels in de geotechnische adviespraktijk
Er zijn veel factoren van invloed op het aardbevingssignaal, één hiervan is de ondiepe ondergrond.

Het effect van geïnduceerde aardbevingen op vitale energie-infrastructuur in Noord-Nederland
In verband met de aardbevingen in Noord-Nederland vinden er momenteel uitgebreide studies plaats voor een update van de prognose van de effecten van de gaswinning in het Groningen gasveld.

Rotonde op EPS en lichtgewicht fietstunnel Wateringveldse polder
Het Westland is weer een unieke rotonde rijker. Bovendien werd er een ecologische zone gerealiseerd langs de boezem Lange Watering, met daarin een recreatieve fietsverbinding tussen de kust en Midden-Delfland.

Boorpalen en diepwanden; Constructieve oplossingen bij dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer
De dijkverbetering Kinderdijk – Schoonhovenseveer is in volle gang. Waterhuishouding is in deze streek al eeuwen essentieel. Eind 2017 is de Lekdijk sterk en stabiel genoeg om de komende vijftig jaar de Alblasserwaard droog te houden.

Xblocs op nieuwe strekdammen: Kustversterkingsproject CADZAND-Maritiem
Een multidisciplinair kustversterkingsproject op land en water, midden in de badplaats Cadzand-Bad wordt uitgevoerd door BAM Infra en Martens en Van Oord (als Combinatie Cadzand-Bad).

Insteekhaven en kademuur LNG Break Bulk Terminal
Havenbedrijf Rotterdam heeft opdracht gegeven voor de realisatie van een insteekhaven met een kademuur voor de LNG Break Bulk terminal van Gate op de Maasvlakte.

Ontwerpen paalfunderingen met huidige paalklassefactoren blijft mogelijk met (snelle) proefbelastingen
Door de aanstaande normwijziging per 1 januari 2016 zullen paalontwerpen moeten worden gemaakt op basis van gewijzigde ontwerpfactoren. Het gevolg is dat de paalfundering voor hetzelfde gebouw fors zwaarder en duurder kan uitvallen, als na die datum wordt ontworpen.

Kademuur Strand East Londen
In september 2015 is Gebr. van’t Hek gestart met de uitvoering van een nieuwe kademuur rond het gebied Strand East in Londen op een steenworpafstand van het Olympisch dorp in het Verenigd Koninkrijk.

Ankerpalen nieuwbouw Campusplein optimaal benut: Paal-plaat-fundering in de stad op palen
In opdracht van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt door Bouwcombinatie Campusplein gewerkt aan het Nieuwe Universiteitsgebouw op de VU-campus te Amsterdam ten zuiden van de ringweg A10. Het omvat onder andere de drielaagse ondergrondse parkeergarage Campusplein.

Rekenwerk aan landhoofden: KARGO-project
In het weekend van 15 en 16 augustus 2015 is in Breukelen de vijfde grote boogbrug op rij vervangen over het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor het rekenwerk dat voor de landhoofden van deze bruggen is uitgevoerd zijn speciale technieken toegepast, om rekenkundig aan te tonen dat de oude landhoofden voldoen aan de vigerende constructieve eisen.

Historie: ‘Een zeer merkwaardige toepassing van luchtsamenpersing’
Met ‘waterkracht’ wordt meestal de opwekking van elektriciteit bedoeld of het mechanische vermogen van een watermolen. Maar het kan ook anders. Rond 1900 werden in Canada een aantal hydraulische installaties gebouwd die perslucht maakten. Kwestie van natuurlijk verval en een slim ontworpen ondergrondse infrastructuur.

Technisch onderzoek en LCM-analyse conserveringsmethoden: ProRail gaat spoorstaven conserveren
Er is onderzoek uitgevoerd naar hoe spoorstaven beter beschermd kunnen worden tegen corrosie.

De belangrijkste lessen voor beheer en onderhoud
Het uitbesteden van beheer en onderhoud aan marktpartijen is een goede oplossing, mits de juiste randvoorwaarden zijn ingevuld. Wat zijn de belangrijkste lessen voor duurzaam beheer en onderhoud?