CIVIELE TECHNIEK NUMMER 7 2012

(Thema Geotechniek
Verschijnt 28 september 2012

Interview: 'Techniek binnen HBO verwatert’
De Betonvereniging wil het technische niveau op de opleidingsinstituten verbeteren, onder meer via de Funderingsdag en de Betondag 2012. Civiele Techniek sprak hierover met Hans Ramler, voorzitter van de Betonvereniging.

Spoorzone Delft: Delftse molen een meter de lucht in
In Delft wordt een spoortunnel gebouwd, middenin de stad. Molen De Roos, een rijksmonument, stond in de weg. Projectorganisatie Spoorzone Delft besloot De Roos, inclusief pakhuis en woning, een meter op te vijzelen.

Met GIS alle gegevens in kaart
GIS wordt gebruikt voor opslag, beheer, bewerking, analyse, integratie en presentatie van geografische gegevens en kan voor alle objecten waar x-, y- en z-coördinaten aan te hangen zijn, worden gebruikt. Op deze manier kan een heel gebied uitgebreid in kaart worden gebracht.

Biogrout, grond verbeteren met bacteriën
In het najaar van 2010 berichtte dit blad het nieuws over de eerste veldproeven met Biogrout. Deze grondverbeteringstechniek werd voor het eerst ingezet om de stabiliteit van een het boorgat in een grindlaag te verbeteren tijdens de installatie van een gaspijpleiding onder de Waal tussen Beuningen en Slijk-Ewijk. Tijd om terug en vooruit te kijken.

Ondergronds bouwen in de stad
Er zullen in Nederland nog veel ondergrondse projecten worden gebouwd. Er moeten echter nog veel vragen worden gesteld en beantwoord, om de risico’s beter te kunnen inschatten en beheersen.

Prognoses van trillingshinder
In het kader van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is ProRail van plan het aantal spoorbewegingen te intensiveren. Door Fugro en Arcadis is op basis van resultaten van trillingsmetingen een eenvoudige en doelmatige methodiek ontwikkeld waarmee prognoses van trillingshinder kunnen worden gemaakt.

Geologische quickscan
De Nederlandse civieltechnische industrie richt de aandacht steeds vaker op het buitenland. De geologische omstandigheden verschillen daar vaak aanzienlijk van de Nederlandse of volledig onbekend zijn. Een geologische quickscan biedt in deze situatie houvast.

Historie: 'Arago, nous avons l'eau!’Aan het begin van de negentiende eeuw begon het interessant te worden om naar water te boren. Logisch: stadsbevolking en industrie groeiden, en beiden hadden behoefte aan schoon water. Dat was schaars. De oplossing: een artesische put.

Wereldprimeur voor de productie van asfalt: HERA-System
De Asfaltcentrale in Rotterdam (ACR) had onlangs een wereldwijde primeur toen daar de eerste van een 'nieuwe generatie' asfaltinstallaties in gebruik werd genomen: het HERA-System

Verbinden security aan risicogestuurd beheer en onderhoud bij RWS (deel 2)
Rijkswaterstaat heeft al enkele jaren ervaring met risicogestuurd beheer en onderhoud van haar belangrijkste objecten. Dit tweede en afsluitende artikel gaat dieper in op de security-risicoanalyse-aanpak.

Warmte en koude uit de snelweg
Wegen kunnen goed worden gebruikt als warmtewisselaar voor warmte-koude-opslag. Dat levert duurzame energie en vraagt minder wegonderhoud. Zulke systemen zijn inmiddels in tientallen gemeentelijke en provinciale projecten toegepast. De snelweg blijft echter achter.