Civiele Techniek nummer 5/6 2017

(Thema Duurzaambeheer & Onderhoud + katern Ingenieursbureaus)
Verschijnt 20 juli 2017

Beheer & Onderhoud

 

De staat van onze bruggen
Vorig jaar werd de Merwedebrug bij Gorinchem enige tijd afgesloten voor zwaar vrachtverkeer, omdat er haarscheurtjes waren ontstaan in een constructieonderdeel. Door oplettendheid en metingen konden tijdig verkeersmaatregelen worden genomen. Wel veroorzaakte de afgesloten brug overlast voor het verkeer. Hoe zorgen de beheerders ervoor dat de infrastructuur veilig is?

 

  Alternatief voor CROW-model
De onderhoudsbudgetten van veel gemeenten en waterschappen voor het wegbeheer staan onder druk. Dit terwijl het wegenareaal steeds ouder wordt, de verkeersbelastingen (in aantallen en zwaarte) toenemen en de verwachtingen van de burger steeds hoger worden. Een herkenbare situatie voor veel wegbeheerders, maar de bestaande kaders van het CROW-wegbeheer geven hierop geen antwoord. Dit vraagt om verandering in aanpak.
   

Vernieuwing Walmuur Nieuwegracht te Utrecht
Op dit moment wordt er in het historische centrum van Utrecht hard gewerkt om de oude walmuren van de Nieuwegracht te renoveren of zelfs te vervangen door een nieuwe constructie echter met een passend historisch uiterlijk. 

  Grote besparingen op assetmanagement met proefbelasten
Een aanzienlijk deel van de 10.000 bruggen in Nederland, die in eigendom zijn van gemeenten en bedoeld zijn voor auto – en vrachtverkeer, is verouderd. Door een tekort aan gegevens is de belastbaarheid van deze bruggen veelal slecht te bepalen, terwijl de beheerder de plicht heeft de belastbaarheid van deze bruggen aan te tonen. Proefbelasten is enerzijds een snel en kosteneffectief alternatief voor een herberekening als weinig tot geen gegevens beschikbaar zijn. 
   

Duurzaam koelen met kanaalwater: Nieuwe spoorbrug Zuidhorn
Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Groningen werken aan de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. In de spoorlijn van Groningen naar Leeuwarden wordt ook de nieuwe spoorbrug Zuidhorn gerealiseerd. Doel was een zo duurzaam mogelijke uitvoering. Dit resulteerde onder andere in koeling van beton met kanaalwater.

  Duurzaam geluidscherm in Pijnacker
Energieopwekking dankzij geïntegreerde zonnecellen
Geluidschermen met in het glas verwerkte zonnecellen: voor het eerst worden ze in de praktijk toegepast in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het  geluidscherm van BAM Infra krijgt eind van dit jaar een plek langs de N470 om de geluidshinder voor de wijk Keijzershof te beperken. Bijkomende functie: een opbrengst van 30 megawattuur aan zonne-energie per jaar.


Ingenieursbureaus

  Interview Jacolien Eijer:  Een eeuw lang oplossingen
Dit jaar bestaat NLingenieurs precies een eeuw. Tenminste, het is dit jaar 100 jaar geleden dat de voorloper, Orde van Nederlandse Raadgevend Ingenieurs (ONRI) werd opgericht. Wat ooit begon met een klein dozijn maatschappelijk betrokken ingenieurs die het onafhankelijk advies wilde veiligstellen, is inmiddels uitgegroeid tot een verzameling gerenommeerde ingenieursbureaus met in totaal circa 25.000 werknemers. Civiele Techniek sprak met Jacolien Eijer, directeur NLingenieurs.
 

‘Ruim baan voor de nieuwe generatie ingenieurs en adviseurs’
Volgens de website van NLingenieurs zet de organisatie zich in voor het bevorderen van onderscheidend ondernemen in de branche: een competitieve markt met vrije concurrentie, waarbij kwaliteit leidend is in de keuze voor een bureau. Maar wat vinden de leden er eigenlijk van? Civiele Techniek peilde een aantal meningen.

  NLIngenieurs viert eeuwfeest
Te ’s Gravenhage is op 4 januari 1917 opgericht een vereeniging die den naam draagt van: ‘Orde van Nederlandsche Raadgevende Ingenieurs.’ Zij beoogt het vormen van een orde van raadgevende ingenieurs op nijverheidsgebied, die aan nader te noemen voorwaarden voldoen en bereid zijn zich te onderwerpen aan nader te noemen eischen.’  Zo kondigde De Ingenieur de geboorte aan van ONRI, een organisatie van onafhankelijke, technisch ingenieurs.

Overig

 


Historie:
Anderhalve eeuw gewapend beton
Wie in de negentiende eeuw een beetje op de hoogte wilde blijven, moest naar een wereldtentoonstelling. Daar waren de wonderlijkste dingen te zien. Zoals op de Wereldtentoonstellingen van 1867 in Parijs, waar voor het eerst gewapend beton werd getoond.