CT 56 2016

CIVIELE TECHNIEK NUMMER 5/6 2016

(Thema Duurzaam beheer & onderhoud/ Innovatieve materialen)
Verschijnt 21 juli 2016

Nieuwe Panamakanaal geopend
Het is het grootste infrastructurele project in Panama sinds 1914: de uitbreiding van het Panamakanaal. Na meer dan zeven jaar lang intensief samenwerken kwamen zondag 26 juni duizenden mensen bijeen om te zien hoe het eerste schip door het kanaal voer.

Meten op grote hoogte:
Waterschap Rivierenland beoordeelt kilometerslange kering in de Betuwe
In de Overbetuwe en Nijmegen bereidt het Waterschap Rivierenland een dijkverbetering voor van vijftien kilometer dijk. Zowel over het land, water als in de lucht wordt alles uit de kast gehaald om hiervoor de benodigde data in te winnen.

Meest kosteneffectieve onderhoudsmoment;
Risico’s en kosten uitstel onderhoud in beeld
Goed onderbouwd een krediet aanvragen voor onderhoud is voor beheerders makkelijker dankzij een nieuw model dat studenten in opdracht van Ingenieursbureau Westenberg hebben ontwikkeld. Zij onderzochten wat de technische, niet-technische kosten en risico’s zijn van uitstel van onderhoud.

Sensoren op IJsselbrug:
Optische sensoren op bruggen en viaducten voor aslastmetingen
De IJsselbrug in Doesburg stamt uit 1951 en was na 65 jaar gebruik toe aan een grote onderhoudsbeurt. In verband met het nieuwe kunststof composiet rijdek van de fietspaden wilde Rijkswaterstaat de sterkte van dit kunststof rijdek ter plaatse meten met behulp van sensoren.

Stappenplan voor CO2-reductie bij beheer en onderhoud
Veel organisaties hebben de ambitie om energieneutraal te worden of om de CO2 -footprint die verbonden is aan hun activiteiten fors te verminderen. Movares heeft samen met de provincie Gelderland een stappenplan ontwikkeld om de duurzaamheid van de Dienst Onderhoud en Beheer te analyseren en snelle stappen te maken in de reductie van CO2-uitstoot.

Prof. Klaas van Breugel over geopolymeerbeton:
‘Alle constructies een materialenpaspoort’

Probleem van geopolymeerbeton is vooral dat het nieuw is en er eigenlijk nog geen regelgeving is, waardoor toepassers terughoudend zijn. Prof. Klaas van Breugel is hoogleraar Materials & Environment aan de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft  en lid van de genoemde CUR-commissie. Hij vindt meer kennis over het lange termijngedrag van geopolymeerbeton van groot belang, maar ziet ook wel wat in een materialenpaspoort.

Milieu-impact vlasvezelversterkt kunststof brugdek
In Emmen heeft Wildlife adventure park een beweegbare brug laten maken van vlasvezelcomposiet materiaal. Om te bekijken hoe de milieu-impact van een vlasvezelversterkt kunststof sandwich brugdek uitvalt ten opzichte van gebruikelijke constructies, heeft Hogeschool Windesheim dit brugdek vergeleken met een glasvezelversterkte kunststof sandwich, een traditionele stalen lasconstructie en een stalen sandwich brugdek.

Primeur voor geopolymeren: Betonkano zonder cement
Eind mei werd in Arnhem de jaarlijkse, traditionele betonkanorace gehouden, dit jaar gewonnen door het team van Leipzig. Opvallend was de betonkano van de TU Delft, die twee prijzen in de wacht sleepte. De kano van het team woog 250 kilo en was daarmee de zwaarste kano van het jaar. Daarnaast won het team de prijs voor meest duurzame kano vanwege het bijzondere materiaal;  de eerste kano van geopolymeerbeton.

Vezelversterkt reparatiemateriaal
Als een betonnen constructie, zoals een brug of viaduct, begint te scheuren, zijn er verschillende manieren om deze scheuren te repareren. Promovenda Mladena Lukovic, TU Delft, onderzocht de geschiktheid van een nieuw ontwikkeld, cementgebonden materiaal, strain hardening cementitious composite (SHCC), om daarmee scheuren in  betonnen constructies te kunnen repareren.