CT 5/6 2015

CIVIELE TECHNIEK NUMMER 5/6 2015

(Thema Duurzaam beheer & onderhoud/Innovatieve Materialen)
Verschijnt 23 juli 2015

Draadloos vinger aan de pols bij bruggen en tunnels
In Twente zal na de zomer een aantal bruggen en viaducten worden uitgerust met een nieuw ontwikkeld draadloos sensorsysteem waarmee de conditie van de kunstwerken continu in de gaten wordt gehouden. De technologie is afkomstig van de Universiteit Twente.

Inspecteren met de drone: minder overlast en veel goedkoper
Ingenieursbureau Westenberg gebruikt onbemande vliegtuigjes voor inspecties van grote objecten. Dit levert veel besparing en tijdwinst op en er is nauwelijks overlast voor verkeer. Dit bleek onlangs ook tijdens een inspectie van de Zeelandbrug.

Kunstwerkenbeheer: besparing door levensduurverlenging
Veel kunstwerken zijn tientallen jaren geleden gebouwd en naderen het einde van hun ontwerplevensduur. De vragen waar veel beheerders nu voor staan is: hoe houd ik nu zo kosteneffectief mogelijk de functionaliteit/prestaties van mijn wegen- en vaarwegennetwerk in stand? Wanneer is vervanging nu echt noodzakelijk?

CO2-footprint onderhoud provinciale wegen
Zou het niet mooi zijn als onze wegen bijdragen aan een betere leefomgeving? Wanneer onze wegen de energie opwekken die nodig is voor de verlichting ’s nachts? Als asfalt zichzelf repareert? Om te weten waar de meeste energiewinst zit, heeft Royal HaskoningDHV de CO2-footprint van het onderhoud aan de provinciale wegen berekend.

MultiWaterWerk: Standaardisatie bij nieuwe sluizen
Veel oude schutsluizen bereiken de komende decennia het einde van hun levensduur, en/of zijn verouderd. Tot 2040 gaat dat om 52 van de 137 sluizen die Rijkswaterstaat in beheer heeft. Tegelijkertijd werken sluisbeheerders steeds meer met verschillende oplossingen voor identieke problemen. Daardoor is veel specialistische en lokale kennis nodig is en zijn voor iedere sluis unieke reserveonderdelen nodig. Dit komt het beheer, de beheersbaarheid en de beschikbaarheid van de sluis niet ten goede.

Historie: Fifth of Forth brug
Dit jaar bestaat de beroemde Firth of Forth brug 125 jaar een echte mijlpaal.

Topologisch ontwerpen
Topologisch ontwerpen is een nieuwe wijze van engineering en bouwen. Ontwerpprocessen vinden niet meer plaats op de schetsrol, maar worden geprogrammeerd en uitgevoerd door de computer. Dat leidt tot efficiënter materiaalgebruik, maar ook tot fundamentele veranderingen van het bouwproces en andere rollen van participanten in dat proces.

Zettingsarme schuimbeton elementen dijkverbreding Boskoop
Voor de aanleg van een parallelweg annex verbreding van het fietspad langs de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Gouda is er op het gehele tracé van Boskoop tot aan Gouda een verbreding van het dijklichaam nodig. Gezien de locatie en situatie is het uitgangspunt dat er een zettingsarme verbreding moet worden gerealiseerd. Dit is mogelijk door toepassing van lichtgewicht materialen. Voor dit traject is met zogenaamde ZAP (zettingsarme plaat)-elementen een proefvak aangelegd.

Delft studenten bouwen langste krattenbrug
Sinds het begin van het academisch jaar wordt door negen studenten Civiele Techniek in Delft al aan de voorbereidingen van het nieuwe wereldrecord krattenbrug-overspanning gewerkt. Het ontwerpteam heeft gewerkt aan de optimalisatie van de boogvorm en het testen van de materiaaleigenschappen van een bierkrat. En met resultaat, want in juni werd het wereldrecord binnengehaald.