CT 5/6 2014

CIVIELE TECHNIEK NUMMER 5/6 2014

(Thema Duurzaam beheer & onderhoud + katern Materialen)
Verschijnt 24 juli 2014

SolaRoad deel 2: Zonneweg klaar voor praktijkpilot
In Civiele Techniek nummer 3 van dit jaar verscheen een artikel over SolaRoad, een wegdek dat ook werkt als zonnepaneel. SolaRoad is nu klaar voor de praktijkproef. De stand van zaken.

Berekening capaciteit bruggen Tilburg
Gemeente Tilburg ontvangt jaarlijks diverse vergunningsaanvragen voor exceptionele transporten over diverse bruggen. Hiervoor is het noodzakelijk om de capaciteit van de bruggen vast te stellen.

Interview: Wat is dat eigenlijk: verouderen?
Civiele Techniek sprak prof. dr. ir. Klaas van Breugel over ‘ageing’ van infra

Tweede leven voor betonnen duikers onder de oude Schipholweg
De provincie Noord-Holland voert eens in de twaalf jaar groot onderhoud uit aan haar infrastructuur en kunstwerken. Het groot onderhoud voor het traject N232, Oude Schipholweg is inmiddels uitgevoerd.

Renovatie van de Galecopperbrug
In de periode van 2013 tot eind 2015 wordt gewerkt aan de renovatie van de Galecopperbrug in Utrecht. Als voorbereiding hierop heeft Iv-Infra de complete staalconstructie in beeld gebracht met behulp van terrestrisch 3D-laserscannen.

Beheer en onderhoud als vliegwiel voor stedelijke adaptatie
Bij stedelijke (her)ontwikkeling gaat het om het creëren van prettige, gezonde en productieve steden die tegen een stootje kunnen, voorbereid zijn op groei en geen roofbouw plegen op hulpbronnen. Daarbij speelt het beheer en onderhoud van de stad een voorname rol.

Levensduur bruggen verlengen met OSMOS
Rijkswaterstaat is onlangs gestart met een pilot met monitoringtechnieken  voor kunstwerken die het einde van hun levensduur hebben bereikt. BIM Systems is gevraagd deel te nemen aan deze pilot met het zogeheten OSMOS-systeem.

Onderhoud stormvloedkeringen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid heeft het onderhoud van drie stormvloedkeringen voor tien jaar aan BAM in opdracht gegeven. Deze unieke contractvorm resulteert  in een overdracht van verantwoordelijkheden waarbij de rol van de overheid steeds kleiner wordt

Nieuw ‘low corrosion’-staal: AMLoCor
In funderingstoepassingen,  zo ook in maritieme omgevingen, is staal al decennia lang het bouwmateriaal bij uitstek. Hierbij is corrosiebestendigheid een belangrijk aandachtspunt. Arcelor Mittal ontwikkelde speciaal voor maritieme toepassingen het nieuwe ‘low corrosion’-staal AMLoCor.

Weg ligt open voor duurzaam beton
Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld, maar veroorzaakt vijf procent van onze CO₂-uitstoot. Bovendien zullen de benodigde grondstoffen langzaam maar zeker opraken. De vraag is dus: hoe maken we beton duurzamer?

Antieke draaibrug krijgt composiet brugdek
Nieuwe materiaalontwikkelingen en innovatieve toepassingen van materialen maken het mogelijk om renovatie te verbeteren en kosten te beperken. De monumentale stalen draaibrug (uit 1907) tussen Oost- en West-Souburg kreeg een kunststof composiet brugdek.