CT 4 2016

CIVIELE TECHNIEK NUMMER 4 2016

(Thema Innovatie/ Civiele Techniek 70 jaar)
Verschijnt 26 mei 2016

Innovatief lichtgewicht geluidsscherm: Wacerwall
In het najaar 2015 is het eerste innovatieve lichtgewicht geluidsscherm Wacerwall langs de provinciale weg N309 te Epe gerealiseerd.

 

Nieuwe versie Rekenmodel VibraDyna voorspelt trillingen
Betrouwbare, uniforme rekenmodellen voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn er al. Relatief nieuw is het model om trillingen te berekenen. Movares presenteert binnenkort een gebruiksvriendelijke versie van de beproefde rekenmethode VibraDyna. Dat zou zomaar de nieuwe standaard kunnen worden.

Haags Startstation Erasmuslijn Deel 3: complexe puzzels oplossen met BIM
Zonder een geïntegreerd 3D-model is het complexe ontwerp voor het Haags Startstation Erasmuslijn eigenlijk niet te realiseren. Samenwerken volgens het Bouw Informatie Model (BIM) is niet alleen noodzaak, maar ook een logische vanzelfsprekendheid om de vele bouwtechnische puzzels op te lossen.

Lignine maakt asfalt duurzaam
Lignine in plaats van bitumen als lijmstof in asfalt. Het klinkt duurzaam, maar kan het ook? In Zeeland loopt een proef waarin gekeken wordt of lignine zich in de praktijk een waardig bitumenvervanger toont. Maar voordat de duurzame grondstof op grote schaal in de wegenbouw kan worden geïntroduceerd, moet de lignineprijs naar beneden en de beschikbaarheid omhoog.

Fietsbrug De Snelbinder: innovatief en duurzaam antivriesasfalt
Eerder berichtte Civiele Techniek al kort over fietsbrug de Snelbinder, de eerste brug in Nederland met antivriesasfalt. Nu het hele projectverhaal over een brug met een innovatief wegdek dat tot een temperatuur van -5°C niet bevriest.

Historie: negentiende-eeuwse monorails
Vijftig jaar geleden waren monorails het vleesgeworden toonbeeld van de vooruitgang. Toch was toen het eerste patent al anderhalve eeuw oud.

EClair: Multifunctioneel luchtzuiverend geluidsscherm
De huidige hoeveelheden fijnstof en schadelijke stoffen zoals NOx zijn op veel plekken te groot, vooral waar de verkeersdruk hoog is. lokale overheden en wegbeheerders werken daarom aan een scala aan emissiebeperkende maatregelen. Tegen deze achtergrond wordt door SGS INTRON gewerkt aan de ontwikkeling van EClair, een innovatief filtersysteem voor de afvang van fijnstof en NOx-emissies, geïntegreerd in een specifiek hiervoor ontworpen geluidsscherm.

Veilige constructies door slimme glasvezelsensoren
Continu meten ofwel monitoren kan veel essentiële informatie opleveren over het gedrag van een constructie. Door het innovatieve glasvezelsensor-systeem van Fugro is nauwkeurige monitoring van bijvoorbeeld tunneldelen of andere ondergrondse constructies een stuk voordeliger geworden.