CIVIELE TECHNIEK NUMMER 4 2017

(Thema Innovatie)
Verschijnt 29 mei 2017

‘IJzeroer’: duurzame bouwstof in weg- en waterbouw
In Civiele Techniek nummer 8 van 2016 verscheen een artikel over de ontwikkeling van jong ijzeroer om kunstmatig waterremmende lagen aan te brengen met behulp van een natuurlijk product. In diverse laboratoriumproeven is de injecteerbaarheid van diverse mengsels onderzocht.  Inmiddels is de ontwikkeling van ijzeroer zover dat het tijd werd voor een praktijkproef waarbij met lansen onder een kanaal wordt geïnjecteerd.

Pompschepen op stoom
Niet alleen in de Nederlandse rivieren, maar in meer delta’s wereldwijd dringt het zoute water vaker en verder landinwaarts vanwege zeespiegelstijging en het vaker optreden van droogteperiodes. Ontzilten is duur en de schade loopt snel in de miljoenen. Pompschepen zijn enkele jaren geleden al geopperd als mogelijke oplossing. Nu worden er studies uitgevoerd naar kansen en risico’s in verband met het uitdiepen van de Nieuwe Waterweg.

Dijkbogen verbeteren taludstabiliteit
Leren van het verleden, geeft oplossingen voor het heden. Maar geldt dit ook binnen de civiele techniek? Advies- en ingenieursbureau Movares inspecteerde een bestaande spoordijk uit de jaren 30 en deed hierbij een uitzonderlijke vondst. Hieruit werd het idee geboren voor een innovatie voor de rivierdijkversterking, waarbij constructieve bogen gebruikt worden. Ofwel: dijkbogen.

Duurzaam lichtgewicht geluidsscherm: WacerWall
In het najaar 2015 is het eerste innovatieve duurzame lichtgewicht geluidsscherm WacerWall gefundeerd op staal, langs de provinciale weg N309 te Epe gerealiseerd (zie artikel in Civiele Techniek nummer 4 – 2016). Vorig jaar is in Berkel-Enschot, gelegen nabij Tilburg, een tweede scherm gerealiseerd, maar nu geprefabriceerd en gefundeerd op open stalen buispalen. Ook in Zwolle is een tweede project op palen gerealiseerd. Octrooi is aangevraagd en wordt na de zomer verwacht.

Evaluatie toepassingen van GeoCrete
In Civiele Techniek nummer 7, 2017 verscheen een artikel over constructieve stabilisatie, het transformeren van klei en slappe grond op dijken met GeoCrete. Tijdens een innovatiesessie op 12 april 2018 met specialisten van waterschappen, georganiseerd door Infram in Maarn, zijn de verschillende toepassingsmogelijkheden en aandachtspunten van GeoCrete bij waterkeringen besproken.

Solar Runway: Voormalige landingsbaan wordt duurzaam warmtenet
In Soesterberg worden in de komende jaren ongeveer 1000 nieuwe woningen gerealiseerd. In de ‘achtertuin’ van Soesterberg ligt een voormalig vliegveld. Ing. C. (Carel) Bense woont in Soesterberg en zag in deze enorme plak functieloos asfalt een warmtecollector. Hij zag in de landingsbaan de mogelijkheid om een CO2-neutraal warmtenet te realiseren. Een uniek concept: nog nergens op de wereld is een voormalig vliegveld omgebouwd tot duurzaam warmtenet.

‘Geen kilo’s, maar waarde’
‘Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw’, zei Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes toen hij op 28 maart het eerste exemplaar van De Bouwagenda overhandigde aan het kabinet. Maar wat is dat eigenlijk ‘circulaire economie’? Civiele Techniek sprak met prof. dr. Peter Rem, specialist op het gebied van grondstoffen en recycling aan de TU Delft.
Het paviljoen met de zeven levens
’Het paviljoen met de zeven levens’ is een nieuw concept voor een toekomstbestendig ontwerp(proces), ontwikkeld door StudioSK/Movares, Bruil en Studio RAP. Het paviljoen, van 3D-geprint beton, heeft een organische vorm met een lichte, minimale constructie, waar alleen materiaal toegepast wordt waar nodig. Daar valt veel winst te behalen, onder meer in het kader van CO2-reductie.
Nieuwe webbased versie van DuboCalc
Cenosco en Royal HaskoningDHV hebben in opdracht van Rijkswaterstaat de nieuwe, webbased versie van DuboCalc gelanceerd. DuboCalc is een rekenprogramma om de duurzaamheid en milieukosten van grond-, weg- en waterbouwwerken te berekenen en één van de instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW.